Yakarış {Nasıl} Yapılır?(Sual)

– Yakarış ederken vücudun kıbleye dönük olması daha faziletlidir. – Yakarış ederken eller açık bir halde omuz hizasına kaldırılabilir. – Kısık sesle ve ağlaya ağlaya yalvarırcasına içten yakarış etmek en güzelidir. – Korku ve umut arası duygularla yakarış edilmelidir.
Contents1 Yakarış {nasıl} yapılır madde halinde?2 Yakarış etmeye {nasıl} başlamalıyız?3 Tanrı {nasıl} yakarış edilir?4 Yakarış {nasıl} yapılır içtenlikle?5 Yakarış ederken ne hissediyoruz?6 Peygamber efendimiz {nasıl} yakarış ederdi?7 Yakarış ederken nelere dikkat etmeliyiz?8 Duaya {nasıl} başlanır Diyanet?9 Gönülden yakarış {nasıl} edilir?10 Istek için hangi dualar okunması mümkün?11 Yasin okunduktan sonrasında {nasıl} teslim edilir?12 Peygamber efendimiz sabah namazından sonrasında {nasıl} yakarış ederdi?13 Şükür namazından sonrasında {nasıl} yakarış edilir?14 Tesbih namazından sonrasında {nasıl} yakarış edilir?
Yakarış {nasıl} yapılır madde halinde?
Yanıt: İçtenlikle yapılır, sessiz bir şekilde ve ihlasla yakarış etmek, kıbleye önem vererek yakarış etmek, Tanrı zikri ve Peygamber efendimize salavat getirerek duaya adım atmak, Abdestli olarak yakarış etmek, namazlardan sonrasında yakarış etmek.
Yakarış etmeye {nasıl} başlamalıyız?
Her duaya başlarken Tanrı’ın adını an.

Duana devamlı Tanrı’a hamd ederek, mesela; O’nun kudretini, haşmetini ve hikmetini kabul ederek ve bahşettiği her şey için O’na şükrederek başla.
Tanrı’tan başkasına yakarış etmek kesinlikle yasaktır.

Tanrı {nasıl} yakarış edilir?
Tesbihat, namazlardan sonrasında meydana getirilen Tanrı’a zikirdir. Elhamdülillahi Rabbilâlemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, tüm hamdü sena, övmek ve övülmek sadece sana mahsustur.

Yakarış {nasıl} yapılır içtenlikle?
– Yakarış ederken vücudun kıbleye dönük olması daha faziletlidir. – Yakarış ederken eller açık bir halde omuz hizasına kaldırılabilir. – Kısık sesle ve ağlaya ağlaya yalvarırcasına içten yakarış etmek en güzelidir. – Korku ve umut arası duygularla yakarış edilmelidir.
You might be interested:  Karın Bölgesindeki Ödem {Nasıl} Atılır?(Çözüm bulunmuş oldu)Yakarış ederken ne hissediyoruz?
Yakarış, istekleri Tanrı’a iletmektir. Luk ve üzüntüleri Yaradan ile paylaşmaktır. Tanrı ile yazışma oluşturmak, ondan yardım istemek ve ona sığınmaktır. Bu durumda hepimiz, inancımız yardımıyla Tanrı ile aramızda bir bağ kurarız ve onun yakınlığını ve sıcaklığını devamlı kalbimizde hissederiz.
Peygamber efendimiz {nasıl} yakarış ederdi?
Bizlere {nasıl} yakarış edeceğimizi de o öğretmişti. Sabah olur, gün adım atar, Peygamber Efendimiz şöyleki yakarış ederdi: “Tanrı’ım! Gün süresince, her işinde Tanrı’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Tanrı’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” diye yakarış ederdi.
Yakarış ederken nelere dikkat etmeliyiz?
Yakarış ederken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlar:

Duaya eûzü besmele, Tanrı’a hamd ve Peygambere salât ile başlanmalı
Duadan ilkin tövbe ve istiğfar edilmeli.
Eller semaya açılmalı ve yakarış sonunda yüze sürülmeli.
Esmâ-i hüsnâ ile yakarış edilmeli.
Kutsal gün ve gecelerde duayı artırmalı
İhlâs ile ve bilgili olarak yapılmalı

Duaya {nasıl} başlanır Diyanet?
Sadece duayı Peygamberimizin yapmış olduğu ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:

Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir. (
Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır. (
Duaya eûzü-besmele, Tanrı’a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır. (

Gönülden yakarış {nasıl} edilir?
Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır. Duaya eûzü-besmele, Tanrı’a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır. Zulümler terk edilmeli ve tövbe edilmelidir. Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acil edilmemelidir.
Istek için hangi dualar okunması mümkün?
Adam, abdest alıp yakarış etti. Derhal gözleri açıldı. Okunuşu: Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Hasbiyallahü la ilahe illa hu.
Hasbünallahu veni’mel vekil.
İyyake na’büdü ve iy’yake nestain.
Velhamdü lillahi rabbil alemin.

You might be interested:  Feysbuk Şifremi {Nasıl} Görebilirim?(Çözünme)Yasin okunduktan sonrasında {nasıl} teslim edilir?
Yasin suresinin okunup bitirilmesinden sonrasında şu yakarış okunmaktadır: “Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin.
Peygamber efendimiz sabah namazından sonrasında {nasıl} yakarış ederdi?
Hemen sonra Peygamber Efendimiz (sav), ona şöyleki buyurdu: “Ey Muaz! Sana kıldığın her namazın sonunda ‘Tanrı’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk yapabilmek hususunda bana yardım eyle!’
Şükür namazından sonrasında {nasıl} yakarış edilir?
Şükür Duası Arapça Okunuşu Allahümme inni es’elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve’neuzü bike min şerri meste’azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l müstean ve aleyke’l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.
Tesbih namazından sonrasında {nasıl} yakarış edilir?
Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Sonrasında, subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ayetel Kürsi okunduktan sonrasında ve tesbih bitince Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.