Veto Etmek Ne Demek?(Muhteşem yanıt)

Contents1 Veto etmek ne demek hukuk?2 Transferi veto etmek ne demek?3 Veto yiyecek ne demek?4 Veto hangi dil?5 Meclis parlamento ne demek?6 Muhtıra ne demek TDK?7 Yasama ne anlama gelmektedir?8 Veto ne demek ING?9 Ilga etmek ne anlama gelir?10 Rejim ne demek inkılap?11 Kimler veto edebilir?12 Veto hakkının tanınması hangi Konuşma?13 Mutlak veto hangi dönemde kullanılmıştır?
Veto etmek ne demek hukuk?
Veto (Latince veto = yasaklıyorum), kabul etmeme yada reddetme. Genel olarak hukuk dilinde, yetkili şahıs ve kurullarda bir kararın yada bir kanunun geri çevrilmesi anlamında kullanılır. İç hukukta olduğu benzer biçimde devletlerarası hukukta da kullanılır. Kabul yada onay etmeme, reddetme hakkına veto hakkı denir.
Transferi veto etmek ne demek?
yönetim, kendisinin aktarma sıralamasında olmadığı halde bir futbolcuyu getirdiğinde teknik direktörün gerçekleştirmesi olası fiil.

Veto yiyecek ne demek?
reddetmek, kabul etmemek: “Bir kuruş bile vermem diye veto edince imdada Hilmi dayı yetişti.” -A.
Veto hangi dil?
Latince veto “”karşıyım”, Roma”da halk tribun”unun senato sonucuna direnme yetkisine verilen ad” sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vetare “karşı çıkmak, yasaklamak” fiilinden türetilmiştir.
Meclis parlamento ne demek?
Parlamento, asli görevi yürütmeyi denetlemek olan, yasama gücüne ve yetkisine haiz meclis yada meclislerdir.
Muhtıra ne demek TDK?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde, kelime anlamı olarak bir şeyi hatırlatma yada uyarma amacıyla yazılan yazı ifadesi yer verilmiştir. Siyasetteki kullanımı ise herhangi siyasal bir mevzuda bir şahıs yada kişilerce, bir başka şahıs yada kişilerin uyarılması şeklindedir. Bu yönüyle muhtıra, diplomatik notaya da benzemektedir.
Yasama ne anlama gelmektedir?
Yasama, günlük dilde kullanılan esasında yönetim, kamu hukuku alanına ilişkin bir kavramdır. Yasama; yetkisini Anayasadan alan yasa yapma ve yasa koyma işlevini yerine getiren bir meclistir, parlamentodur. Yasama organı, meclis; anayasal yetkiyi kullanan kuvvetlerden birisidir.
You might be interested:  Remove Ne Demek?(Çözülmüş)Veto ne demek ING?
veto [vetoed|vetoed] {eylem} reddetmek {fi.}
Ilga etmek ne anlama gelir?
Bilhassa eski dönemlerde ilga etmek şeklindeki kelime grubu üstünden kullanılırdı. Bu kelimeyi grubu mevcud bir hükmü ortadan kaldırmak, lağvetmek ya da geçerliliğini sonlandırmak şeklinde anlatılır.
Rejim ne demek inkılap?
Yönetme, düzenleme biçimi, seviye. Bir devletin yönetim biçimi. Rejim İnkılâp Zamanı ve Atatürkçülük Terimi Olarak Rejim: Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol.
Kimler veto edebilir?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, kararları veto etme hakkı bulunan sürekli üyeler ABD Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur.
Veto hakkının tanınması hangi Konuşma?
Ek olarak, Güvenlik Konseyindeki karar alma usulü de 4–11 Şubat 1945 tarihleri içinde meydana getirilen Yalta Konferansı ‘nda belirlenmiş; beş daimî üyeye veto yetkisinin tanındığı sistem kabul edilmiştir.
Mutlak veto hangi dönemde kullanılmıştır?
Bu bakımdan I. Meşrutiyet döneminde Padişahın mutlak veto yetkisi vardı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.