Torch Ne Demek?

TORCH, annedeki bir infeksiyon etkeninin, plasenta vasıtasıyla ya da doğum esnasında bebeğe geçmesi olgusudur (vertikal bulaşma). TORCH tablosu ölü doğum, erken doğum ve prematüre bebek ölümlerinin mühim sebeplerinden biridir.
Contents1 TORCH tahlili ne demek?2 TORCH kan ne demek?3 TORCH ne vakit yapılır?4 TORCH testi hangi tüpe alınır?5 TORCH grubu hastalıklar nedir?6 TORCH enfeksiyon ne demek?7 VDRL testi nedir {nasıl} yapılır?8 Toksoplazma testi nedir?9 Serolojik testler ne demek?10 TORCH taraması kaçıncı haftada yapılır?11 Hamilelikte toksoplazma testi ne vakit yapılır?12 Teratojenik enfeksiyonlar nedir?13 Hangi kan hangi tüpe alınır?14 Kan tüpleri ne kadar doldurulmalı?15 ELS kan testi nedir?
TORCH tahlili ne demek?
TORCH panelinde gebelik döneminde annenin geçirmesi ile bebekte anomali hatta kayba varabilecek komplikasyonlar oluşturması ihtimaller içinde enfeksiyon etkenleri araştırılmaktadır. Toksoplazma, rubella ( kızamıkçık), cytomegalovirus, herpes simplex tip II etkenlerine karşı annenin bağışıklığını gösteren testler incelenir.
TORCH kan ne demek?
TORCH hamile hanımlarda hastalığa yol açan, yenidoğanlarda doğum defektlerine neden olabilen, bir grup enfeksiyon hastalığının baş harflerini oluşturan bir kısaltmadır. Kontrol, bu enfeksiyonların antikorlarının varlığının bir göstergesidir. Etken enfeksiyonun onayı daha spesifik testler gerektirir.

TORCH ne vakit yapılır?
TORCH testleri enfeksiyon hastalıklarını araştırmaya yönelik yapılır. Çoğu zaman gebelik düşünen hastalara yada gebeliğin ilk 10 haftasındaki anne adaylarına uygulanır.
TORCH testi hangi tüpe alınır?
Mor kapaklı EDTA’lı tüplere kan alınır. Yavaşça tüp alt üst edilerek 5-6 kez karıştırılır; çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.
TORCH grubu hastalıklar nedir?
TORCH grubu enfeksiyonlar;

T: Toksoplasmozis.
O: Others (Varicella Zoster (suçiçeği) ve Hepatit B, Leptospirozis, Epstein Barr Virus(EBV), HIV, Human Parvovirus B19)
R:Rubella (kızamıkçık)
C: Citomegalovirus.
H: Herpes virus.

You might be interested:  Arkaik Ne Demek? (Correct answer)TORCH enfeksiyon ne demek?
TORCH, annedeki bir infeksiyon etkeninin, plasenta vasıtasıyla ya da doğum esnasında bebeğe geçmesi olgusudur (vertikal bulaşma). TORCH tablosu ölü doğum, erken doğum ve prematüre bebek ölümlerinin mühim sebeplerinden biridir.
VDRL testi nedir {nasıl} yapılır?
VDRL testi, bir damardan alınan kan örneğinin santrifüj edilmesinden sonrasında elde edilmiş serum örneğinden meydana getirilen serolojik yöntemlerle mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır. Laboratuvar teknisyenleri tarafınca birkaç saat içinde meydana getirilen kontrol onaylanır ve mikrobiyoloji uzmanları tarafınca raporlanır.
Toksoplazma testi nedir?
TOXOPLAZMA IGG testi, hamilelik döneminde kanda gondii parazitin olup, olmadığını tespit edebilmek ve teşhis koyabilmek için yapılmaktadır. Anne adaylarında kanın içinde TOXOPLAZMA enfeksiyonuna özgü antikorlar aranmış olur.
Serolojik testler ne demek?
Seroloji tahlilinin amacı vücudun, virüs bakteri ve parazit benzer biçimde bir ekip mikroorganizmalara(mikroplara) karşı ürettiği antikorların var olup olmadığını bulmaktır.Kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede netice vermesi bakımından sıkça tercih edilir. Kontrol sonucunda elde edilmiş bulgulara nazaran antikorların ve mikropların
TORCH taraması kaçıncı haftada yapılır?
Bu testi hamileliğin 11.-14. haftaları içinde yaptırmak gerekir. Güvenilirliği, hemen sonra yapılacak olan öteki tarama testlerinden daha yüksek olur.
Hamilelikte toksoplazma testi ne vakit yapılır?
Eğer gebelik haftası 15-22 haftalarda ise amniosentez ile toksoplazma antijeni amnios sıvısında aranabilir. Eğer netice negatif ise gebelik devam ettirilebilir.
Teratojenik enfeksiyonlar nedir?
Bebeğin gelişimi üstüne negatif tesirleri olan “ Teratojenik ” olarak adlandırılan enfeksiyonlar oldukca önemlidir. Teratojenik etkiye haiz oldukları malum enfeksiyon ajanlarına Rubella, Sitomegalovirus (CMV), Varisella, Toksoplazma, Sifiliz örnek verilebilir.
Hangi kan hangi tüpe alınır?
Sarı kapaklı tüpler: Hususi Jel formülasyonu yardımıyla serumu kandan ayrıştırır ve serum elde edilmesini sağlar. Çoğu zaman; Hormon, Biyokimya ve Mikrobiyoloji analizleri için kullanılır. Yeşil kapaklı tüpler: Lityum heparin yardımıyla kan ile plazmayı ayırarak, plazma elde etmek için kullanılır.
You might be interested:  Role Play Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)Kan tüpleri ne kadar doldurulmalı?
SERUM: Kırmızı kapaklı 9ml plastik tüp -Minimum 5 ml. kan gereklidir kafi serumun oluşabilmesi için. -Kanın tüpün içindeki silika partikülleriyle temas etmesi için tüp 5-6 kez yavaşça altüst edilmelidir. -Kesinlikle çalkalanmamalıdır.
ELS kan testi nedir?
ELISA testi bir antijen (mikroorganizmanın hususi bir proteini) ve bir antikor (antijene karşı üretilen protein yapısındaki molekül) arasındaki reaksiyonu göstererek çeşitli hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Testin sonucunu görülür hale getirmek için bir enzimden yararlanılmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.