Tevkif Ne Demek?

Contents1 Tevkif etmek ne demek?2 Hukukta tevkif ne demek?3 Tevkifat ne anlama gelir?4 Tevkif yetkisi nedir?5 Tevkifatlı satmaca hangi durumlarda kesilir?6 Tevkif edilen KDV ne demek?7 Tevkif atışı nedir?8 Tevkifat ne demek TDK?9 Müzekkere ne anlama gelir?10 Tefrikat ne demek?11 Tevkifat oranı {nasıl} hesaplanır?
Tevkif etmek ne demek?
Tevkif, bir suçtan şüpheli olarak aranan bir kişiyi gözaltına almak, alıkoymak ve tutuklamak anlama gelir. 1932 senesinde meydana gelen dil devriminden sonrasında bu kelimenin yerine daha oldukça tutuklamak sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Tevkifhane ise tutukevi ve hapishane manasına gelir.
Hukukta tevkif ne demek?
tutuklama; durdurma, önünü kesme.

Tevkifat ne anlama gelir?
Tevkifat, vergi bakımından, vergiler üstünde bölüşme ya da kesinti yapma anlamına gelir. Düzgüsel ya da irsaliyeli faturadan hiçbir farkı olmayan tevkifatlı faturayı ötekilerden ayıran en mühim özellik ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı içinde bölüştürülerek iki taraftan da vergi alınıyor olmasıdır.
Tevkif yetkisi nedir?
Bir kişiyi görüldüğü suçla ilgili tutuklama. Hürriyetin zorla mahrumiyeti (kısıtlanması) şeklinde uygulanan önlem. Tevkif, geçici bir önlem olup, mahkumiyet yada tahliyeyle son bulur. Kanunun gösterdiği şartlarda, hakim sonucuna nazaran, hemen hemen mahkum olmamış sanığın hürriyetinin zorla mahrumiyetidir.
Tevkifatlı satmaca hangi durumlarda kesilir?
Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler

Belirli yapım işleri ve bunlara ilişkin mühendislik – mimarlık hizmetleri.
Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri.
Hususi güvenlik hizmetleri.
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri.
Yiyecek servisi.
Danışmanlık ve denetim hizmetleri.

Tevkif edilen KDV ne demek?
KDV tevkifatı, satıcıya ödenen KDV değerinin tamamını ya da bir kısmını ana tutardan düşürerek direkt vergi dairesine ödeme uygulamasına verilen isimdir. KDV tevkifatında faturaya işlenen verginin bir kısmı satıcıdan bir kısmı da alıcıdan alınır.
You might be interested:  Rövanş Ne Demek?(Çözülmüş)Tevkif atışı nedir?
Çoğu zaman hava saldırılarına karşı bir grup asker yere sırtüstü yatarak hava taşıtının tahmini hızını hesapladıktan sonrasında, taşıtın kendisine değil de uçuş yoluna doğru aynı anda ateş açması şeklinde tezahür eder.
Tevkifat ne demek TDK?
Tevkifat, vergi bakımından, vergiler üstünde bölüşme ya da kesinti yapma anlamına gelir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer edinen gelir çeşitlerinden, aynı yasada içinde yer edinen kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılıyor.
Müzekkere ne anlama gelir?
Müzekkere; Arapça kökenli bir kelimedir. Lügat karşılığı olarak “bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazı” anlamına gelir. Emlak literatüründe ise karşımıza daha oldukça haciz uygulamalarında çıkar.
Tefrikat ne demek?
Tevkifat, kesinti anlama gelir. Tevkifatlı satmaca; satmaca üstündeki verginin alıcı ve satıcı içinde paylaşılmasıdır. Tevkifatlı satmaca, düzgüsel ya da irsaliyeli faturayla aynı niteliklere haizdir.
Tevkifat oranı {nasıl} hesaplanır?
Tevkifat yalnız KDV’ye uygulanmaktadır ve Toplam KDV X ( Tevkifat oranı) formülü bizlere toplam tevkifatı verir. Toplam KDV (900 TL) X ( Tevkifat oranı (7/10 yada %70)) = (900 X 7)/(10) ya da (900X 70)/(100) = 630 TL tevkifat bedeli çıkar. 900 – 630 = 270 TL KDV ve 270 TL size ödenmelidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.