Tahsis Ne Demek?(Çözünme)

Contents1 Tahsis ne demek örnek?2 Tahsis kelimesi ne demek?3 Tahsis etmek ne demek fıkıh?4 Tahsis ne demek tapuda?5 Tahsis numara ne demek?6 Borç tahsis etmek ne demek?7 Tahsis vasıta ne demek?8 Tahsis ne demek Ekşi?9 Tasis mi tahsis mi?10 Hass Lafiz ne demek?11 Nesih ve tahsis ne demek?12 Vaz ne demek fıkıh?13 Hukukta tahsis ne demek?14 Tahsis harcı ne demek?15 Tahsis kocan ne anlama gelir?
Tahsis ne demek örnek?
Tahsis ne demek örnek? deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Bir şeyi bir hiç kimseye yada bir yere ayırmak, özgülemek. “Banka bu arabayı bana tahsis etti.”
Tahsis kelimesi ne demek?
Tahsis kelimesi bir şeyi hususi olarak birine yada bir yere ayırmak anlamına gelmektedir. Tahsis kelimesi hem günlük hayatta hem resmi yazı dilinde kullanılmaktadır. Tahsis Ne Demek? Tahsis kelimesinin TDK’daki tanımı “bir şeyi bir hiç kimseye yada bir yere ayırma” olarak belirtilmiştir.
Tahsis etmek ne demek fıkıh?
Âm lafzın kullanılış itibariyle içine almış olduğu fertlerden bir kısmının dışarıda tutulmasına, doğrusu şümulünün daraltılmasına tahsis denir.

Tahsis ne demek tapuda?
İmar ve gecekondu yönetmelikleri içinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, gömü, il hususi idaresi, vakıflar ve öteki kamu kurumlarının haiz olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere iyelik hakkı verebilir.
Tahsis numara ne demek?
Tahsis numarası emekli olan kimselere Toplumsal Güvenlik Kurumunun verdiği emeklilik sicili numaralarıdır. Toplumsal Sigortalar Kurumu kapsamında olan kişiler için tahsis numarası ilk olarak emekli olunduğu zamanda verilir. Bağkur’lu olan kişiler için ise tahsis numaraları Bağkur sicil numaralarıdır.
You might be interested:  Wp Ne Demek?(Çözüm bulunmuş oldu)Borç tahsis etmek ne demek?
birinden kendisine borçlu olduğu parayı son kuruşuna kadar almak.
Tahsis vasıta ne demek?
Tarif 2- “Hususi Tahsisli Plâka” Hususi yada tüzel kişiliği haiz motorlu vasıta sahiplerinin, kendi isim yada soyadları yada şahısları adına tescil edilmiş unvanları ihtiva eden motorlu vasıta tescil plâkalarını anlatır.
Tahsis ne demek Ekşi?
tahsis in çoğulu. 1. bir iş için ayrılmış belli bir para: sonrasında da tahsîsâtı kesiyorlar (peyâmi safâ). 2. bir kimse, kurul yada dâire adına maaş, harcama yada yardım için ayrılmış para, ödenek.
Tasis mi tahsis mi?
Bazı örneklerde görülen “tashis etmek, tasis etmek, tassis etmek” benzer biçimde yazımlar ise yazım hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na bakılırsa kelimenin doğru yazımı ” tahsis etmek”tir.
Hass Lafiz ne demek?
Tek bir vaz’ ile bir tek mânayı ifade etmek suretiyle konulmuş lafız anlamında fıkıh usulü terimi Özgü. Hâs kelimesi sözlükte “tek kalmak, ayrılmak; temyiz etmek, tahsis etmek, birini diğerinden üstün tutmak” benzer biçimde mânalara gelen hass (husûs) kökünden türemiş bir isimdir.
Nesih ve tahsis ne demek?
c. 2. Tahsis, bir buyruk üstüne başka bir emrin gelmesi şeklinde olmaz. Nesih ise, bir emrin üstüne başka bir buyruk gelmek suretiyle olabilir.
Vaz ne demek fıkıh?
Sözlükte “bir şeyi bir yere koymak” anlamındaki vaz ‘ın terim anlamı “lafızların bir mânaya karşılık belirlenmesi” şeklindedir. Vaz ‘ ilminin gayesi değişik bilim dallarınca ortaya konan lafızları birbirinden ayırmak, bilhassa lafzın hakiki ve mecazi kullanımını tesbit etmektir.
Hukukta tahsis ne demek?
Tahsis. Tahsis İşlemi; Hazinenin Hususi Mülkiyetindeki ve Devletin Yargı ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareler için lüzumlu olanlarının, mülkiyeti Gömü’de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda gereksinim sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesidir.
You might be interested:  Yolo Ne Demek?(Çözüm bulunmuş oldu)Tahsis harcı ne demek?
Cins Tashihi Harcı Cins tahsis harcı, tapu müdürlüklerine cins işlemleri sebebiyle kurum döner sermayesine ödenen bir harç türüdür. Harç tutarı senelik olarak belirlenmektedir.
Tahsis kocan ne anlama gelir?
Tahsis koçanı KKKC tarafınca verilen hususi bir tapu çeşididir. 1974 sonrası Türkiye’den gelenlere ülkeye yerleşmeleri için verilmiş olan devlet garantili koçandır. Tahsis koçanı bununla beraber askeri başarılarından dolayı ödül olarak verilen gayrimenkullerin de tapusu olabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.