Sınai Ne Demek?

Contents1 Sınai anlamı nedir?2 Istihsal ne demek TDK?3 Sınai kurum ne demek?4 Sınai ne demek iktisat?5 Istihsal Şarjman nedir?6 Istihsal teknisyeni ne demek?7 Istihsal hangi dil?8 Sınai iyelik hakkı ne demek?9 Fikri ve Sınai ne demek?10 Iyelik ne anlama geliyor?11 Şinasi ne demek TDK?12 Fikri ve Sınai Iyelik Hakları Nedir?13 Yenileşim ne demek?
Sınai anlamı nedir?
Sınai kelimesi Arapça kökenli olan bir kelime türüdür. Sınai sözcüğü TDK’ya nazaran, endüstri ile ilgili anlamına haizdir. Endüstriyel anlamıyla da tercih edilen bir kelime türüdür.
Istihsal ne demek TDK?
1. Çıkarma, elde etme. 2. Üretim: “Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir.” -Y. K.

Sınai kurum ne demek?
Türk dilinde en sık kullanılan sözcüklerden birisi de, sınai kelimesidir. Sınai kelimesi, çoğu zaman endüstri ile ilgili ve endüstriyel anlamına gelir. Sınai kelimesinin TDK lügat anlamı, endüstri ile ilgili ve endüstriyel anlamına gelir.
Sınai ne demek iktisat?
Sınai etkinlik ne anlamına gelir? Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, sanayi. Yeni teknolojileri uygulamadaki tavırları ve yasal durumları ne olursa olsun büyük, minik ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirdikleri her türlü tutumsal etkinlik.
Istihsal Şarjman nedir?
sigortacılık tekniğinde kullanılan bir deyimdir. müşteriye sunulan fiyatın ihtiva ettiği, istihsal harcamaları, genel giderler ve umulan kar şeklinde elementlere topluca verilen addır.
Istihsal teknisyeni ne demek?
Belirlenen standartlara uygun planlanan vakit ve kalitede belirli ürünlerin üretim çalışmalarına Üretim Mühendisinin yönetimi altında nezaret eden kişidir.
Istihsal hangi dil?
Arapça ḥṣl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istiḥṣāl إستحصال sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حصل “üredi, hasıl oldu” fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. husul maddesine bakınız.
You might be interested:  Içten Pazarlıklı Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)Sınai iyelik hakkı ne demek?
” Sınaî Iyelik “, genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve örneksiz çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; tecim alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici yada satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece
Fikri ve Sınai ne demek?
Telif Hakları yada Fikri haklar olarak da malum Fikri iyelik; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. şeklinde eserler üstünden haiz olunabilecek haklardır. Fikri ve Sınaî Iyelik Hakları; yapıt, marka, buluş sahibinin ticari haklarını sakınan haklardır.
Iyelik ne anlama geliyor?
Iyelik, bir kimsenin menkul ya da gayrimenkul bir eşya sahibine ilgili eşya üstünde gerçek sahibi olma durumunu ifade ediyor. Iyelik hakkı, eşya sahibine eşyayı kullanma, ondan yaralanma ve üstünde tutum yapma yetkisini veriyor.
Şinasi ne demek TDK?
Şinasi isminin anlamı TDK ‘da yer edinen bilgilere nazaran şu şekilde: Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili.
Fikri ve Sınai Iyelik Hakları Nedir?
Fikri ve Sınai Iyelik hakları, bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, şekilleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm örneksiz tasarımları ve gizli saklı ya da açık detayları (gayri maddi varlıkları) ile ilgili haiz olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma
Yenileşim ne demek?
“ Yenileşim (İnovasyon), yeni yada mühim seviyede değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), yada sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda yada dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.