Rüyada Abdest Almak görmek

Diyanet: Bir kimse rüyasında caiz olan bir su ile abdest üstüne abdest aldığını görse; nur üstüne nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Bundan dolayı Hz. Peygamber (as) “Abdest üstüne abdest almak nurdur.” buyurmuştur. Bir kimsenin rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını görmesi; o kimsenin talep ve arzularına kavuşacağına işaret eder
Bir kimsenin rüyasında sudan başka (süt, ayran, çay ve benzeri) şeylerle abdest aldığını görmesi; o kimsenin borç altına gireceğine, kişinin rüyasında kirli bir su ile abdest aldığını görmesi de gene o kimse­nin borç altına gireceğine yorumlanır.
Rüyada yarım bir abdest alındığının görülmesi; geçici bir sıkıntıya maruz kalınacağı ile tabir edilir.
Bir kimsenin rüyasında namaz kılmak maksadıyla abdest aldığını görmesi; o kimsenin çekindiği bir düşmanından dolayı Tanrı Teâlâ’nın himayesinde olduğuna yorumlanır. Rüyasında abdest alıp namaz kıldığını gören kimsenin üzüntü ve üzüntülerinden kurtulacağına ve dolayısıyla Tanrı’a şükredeceğine delâlet eder.
Ticarî işlerle uğraşan bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elinde sermayesi olmadan servet kazanacağına işaret eder. Kişinin rüyasında abdesti olmadığı halde çöplük benzer biçimde namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin fazlaca arzuladığı bir şeye kavuşamayacağına ve devamlı bunun hasretini çekeceğine yorumlanır.
Bazı rüya yorumcularına bakılırsa: Bir kimsenin rüyasında abdest aldığını görmesi; o kimsenin emaneti yerine vereceğine ve borcunu ödeyeceğine yada yapacağı şahitliğe işaretle tabir olunur.
Rüyanızda sıcak su ile abdest aldığınızı yada cünüplükten dolayı yıkandığınızı görmeniz; üzüntü, üzüntü ve hastalığa maruz kalacağınıza yorumlanır.
İbrahim el-Eş’as’ın yorumuna bakılırsa: Rüyanızda muhteşem bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan güvenilir olacağınıza işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Tanrı’ın affına mazhar olacağına yorumlanır.
Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için umar bulamayacağına, rüyasında abdest alırken tamamlanmamış aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Tanrı’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.
Rüyanızda abdest aldıktan sonrasında elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan güvenilir olmaya yorumlanır
Rüyanızda çarşıda yada hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Tanrı’ın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli saklı kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delâlet eder.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.