Palavra Ne Demek?(Çözünme)

, , – . , – .
Contents1 Palavra ne demek anlamı?2 Palavra ne demek kökeni?3 Palavar ne demek?4 Azadeler ne demek?5 Palavra sıkmak ne demek?6 Mavra muhabbeti nedir?7 Palavra ispanyolca ne demek?8 Azada ne demek?9 Giriftar olmak ne demek?10 Edebiyatta azade ne demek?
Palavra ne demek anlamı?
Palavra ne anlama gelir? Herhangi bir mevzuda gerçeğe aykırı, uydurma söz yada haber, uzun ve boşkonuşma, martaval. Çoğu zaman posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte.
Palavra ne demek kökeni?
Ladino (Yahudi İspanyolcası) palavra “söz, söz” sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola “simge, mesel, vecize, anlamlı söz” sözcüğünden evrilmiştir.
Palavar ne demek?
Süzgeç, helvacı süzgeci.

Azadeler ne demek?
Azade kelimesi anlam olarak bağımsız, herhangi bir kısıtlaması olmayan ve özgür olan şeklinde anlatılan bir kavram olmaktadır. Türk Dil Kurumuna nazaran azade kelimesinin anlamı, başıboş olan, erkin ve herhangi bir yerde tutuklu olmayan özgür şeklinde açıklanmaktadır.
Palavra sıkmak ne demek?
Palavra savurmak (atmak, sıkmak ): (deyiminin anlamı, argo) Abartmalı söz söylemek, yüksekten atmak.
Mavra muhabbeti nedir?
Mavra yapmak, zaman geçsin diye gevezelik yapmak ve önemsiz konulardan anlatmak anlamına gelir.
Palavra ispanyolca ne demek?
Palavra kelimesi Türkçe’de “söz, söz” anlamına gelir. Ladino (Yahudi İspanyolcası) palavra “söz, söz” sözcüğünden alıntıdır. Ladino sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola “simge, mesel, vecize, anlamlı söz” sözcüğünden evrilmiştir.
Azada ne demek?
Farsça’da “hür, kurtulmuş, özgür, başına emir” mânasına gelir. Tasavvufta sâlik*in benliğinden ve sıfatlarından fâni olup Hakk’ın zât ve sıfatlarıyla bekā bulmuş olduğu mahviyet makamı için kullanılan bir terimdir.
Giriftar olmak ne demek?
(Fars. giriften “tutmak, tutulmak”tan giriftār) Tutulmuş, yakalanmış, tutkun, müptelâ: “ Giriftâr -ı aşk.” “ Giriftâr -ı sevdâ.” Giriftar olmak: Yakalanmak, tutulmak, dûçar olmak: Firkatinle oldu bir hâle giriftâr ehl-i aşk / Gûyiyâ ehl-i cehennemdir azâb üstündedir (Zâtî).
You might be interested:  Filolog Ne Demek?(Çözülmüş)Edebiyatta azade ne demek?
AZADE: * Azade, tek mısra anlama gelir. *Kendi başına tam bir anlam ifade eden dizelere bu ad verilir. * Azade, hiçbir şiirin parçası değildir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.