Mahsuplaşma Ne Demek?(Çözünme)

Mahsuplaşma ne demek anlamı? Mahsuplaşma Yönetmelikte “belirli bir vakit dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim yada net tüketim değerinin bulunması işlemi olarak tanımlanmıştır”.
Contents1 Mahsuplaştırmak ne demek?2 Mahsuplaşma faturası nedir?3 Mahsuplaşma ne demek SGK?4 Mahsup etmek nedir Muhasebe?5 Mansuben ne demek?6 Mahsuplaşma ne demek hukuk?7 Igdaş Mahsuplaştırma nedir?8 Faturada çeşitli mahsup ne demek?9 Elektrik Faturasindaki çeşitli mahsup ne demek?10 Sağlıkta Mahsuplasma nedir?11 Mahsup edilecek meblağ ne demek?12 Iş göremezlik ödeneği geri ödenir mi?13 Mahsup dönem ne demek?14 Mahsup edilecek vergi ne demek?15 Mahsuplaşma alacak ne demek?
Mahsuplaştırmak ne demek?
kayıt dışı şeklinde görünen miktarları hesaba ya da döküme eklemek.
Mahsuplaşma faturası nedir?
Aylık Mahsuplaşma; O ay içerinde ürettiğiniz ve tükettiğiniz enerjinin mahsup edilerek, üretim fazlanız olması durumunda dağıtım şirketine, tek zamanlı elektrik birim fiyatından satmaca etmeniz, eksiğiniz olması durumunda dağıtım şirketinin size, toplam elektrik birim fiyatından satmaca etmesi anlamına gelmektedir.
Mahsuplaşma ne demek SGK?
Sadece SGK ile mahsuplaşma protokolü düzenlenerek, işçiye raporlu olduğu dönemde maaşı tam olarak ödenip, bunun karşılığında SGK tarafınca ödenecek Geçici İş Göremezlik ödeneğinin SGK ‘ya ödenecek sigorta primine karşılık mahsup edilmesi sağlanabilir.

Mahsup etmek nedir Muhasebe?
TDK sözlüklerinde mahsup etmek kelimesi hesaba geçirmek, borcunu alacağından düşmek anlamlarına gelmektedir. Mahsup etmek fiilinin önceki cümlede yazılan ikinci anlamıyla kullanımı daha yaygın olarak görülmektedir. Mesela bazı faturalar satmaca tutarı tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır.
Mansuben ne demek?
Atama edilmiş, atanmış. Konmuş olan. Atanan.
Mahsuplaşma ne demek hukuk?
Ceza hukukunda mahsup, yargı kesinleşmeden ilkin şahıs özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran tüm haller sebebiyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir (TCK m.63).
You might be interested:  Saptama Ne Demek? (Question)Igdaş Mahsuplaştırma nedir?
Mahsuplaşma sonucu, aynı ay içinde olmak suretiyle, bir üretim tesisi; şebekeye verdiği gerekseme fazlası elektrik enerjisini aynı ay içinde tükettiği elektrik enerjisinden mahsup ederek görevli tedarik şirketine verdiği gerekseme fazlası elektrik enerjisi için ödeme alıyor.
Faturada çeşitli mahsup ne demek?
Faturadaki ” Çeşitli Mahsup ” nedir? Müşterinin TL olarak iade alacağının oluşan faturasından düşülen bedelidir.
Elektrik Faturasindaki çeşitli mahsup ne demek?
Çeşitli Mahsup: Müşterinin TL olarak iade alacağının oluşan faturasından düşülen bedelidir.
Sağlıkta Mahsuplasma nedir?
Sıhhat Çalışanlarının aylık gelirlerinin öteki kurumdaki emsali memurdan daha düşük olması halinde devreye giren aylık mahsuplaşma bu ay personele ödenmeye başladı. Bu durum sıhhat çalışanlarının aldıkları ücretin ne aşama azca bulunduğunun açık göstergesidir.
Mahsup edilecek meblağ ne demek?
6661 sayılı kanuna bakılırsa mahsup tutarı şu anlamına gelir: Yasaların sağlamış olduğu teşvik miktarını geçmişteki SSK pirimi borcuna saydırmaya denilmektedir. Genel olarak ifade etmek istediği hesap edilmiş terimi olurken borçlunun alacağının düşülmesi şeklinde ifadeleri de içermektedir.
Iş göremezlik ödeneği geri ödenir mi?
Yüksek yargının da bu mevzuda genel olarak aynı düşüncede olduğu söylenebilir. Buna bakılırsa Yargıtay almış olduğu bir sonucunda, sigortalının çalışmamış olmasına karşın, İş Yasa’nın 25. maddesi (şimdi: İş K. md. 49/III) uyarınca maktu ücret almış olması durumunda ödenmiş geçici iş göremezlik ödeneği geri alınmaz(7).
Mahsup dönem ne demek?
Mahsup süresi, avansın verildiği yada kredinin açıldığı güne, son ayda karşılık eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği yada kredinin açıldığı güne karşılık eden bigün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sonlanır.
Mahsup edilecek vergi ne demek?
ödenen verginin ödenmemiş kısmından düşülerek ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarın hesaplanmasıdır. yıl içinde geçici vergi beyannameleri ile ödenen vergilerin, ertesi yıl genel bildirge ile hesaplanan vergi tutarından düşülmesi buna bir örnektir.
You might be interested:  El Azim Ne Demek?(Çözünme)Mahsuplaşma alacak ne demek?
Mahsuplaşma Yönetmelikte “belirli bir vakit dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim yada net tüketim değerinin bulunması işlemi olarak tanımlanmıştır”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir