Mahsup Ne Demek?(Çözülmüş)

Contents1 Mahsup işlemi ne demek?2 Mahsup edilmesine ne demek?3 Mahsup edilmek ne demek hukuk?4 Mahsuben ödeme ne demek?5 Mashup ne demek TDK?6 Mahsup süreci ne demek?7 Vergiden mahsup etmek ne demek?8 KDV mahsup etmek ne demek?9 Öğrenim etmek ne demek TDK?10 Mahsup ne demek çağdaş hukuk?11 Mahsup iade ne demek?12 Mahsup ne demek Ekşi?13 Buna binaen ne demek?
Mahsup işlemi ne demek?
Mahsup edilen, alacağı olanın borcunu öğrenim etmesi anlamına gelmektedir. Borcun alacak tutarından düşülerek tahsilatını gerçekleştirme işlemine mahsup etme denmektedir.
Mahsup edilmesine ne demek?
TDK sözlüklerinde mahsup etmek kelimesi hesaba geçirmek, borcunu alacağından düşmek anlamlarına gelmektedir. Mahsup etmek fiilinin önceki cümlede yazılan ikinci anlamıyla kullanımı daha yaygın olarak görülmektedir. Bu örnekteki kullanımı mahsup etmek kelimesinin borcunu alacağından düşmek anlamını yansıtmaktadır.
Mahsup edilmek ne demek hukuk?
Ceza hukukunda mahsup, yargı kesinleşmeden ilkin şahıs özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran tüm haller sebebiyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir (TCK m.63). Mahsubun şartları var ise her türlü özgürlük kısıtlaması cezadan indirilir.

Mahsuben ödeme ne demek?
Mahsuben ödeme ne demek? Mal bedelinin kısmen yada tamamen başka bir mal ve/yada hizmet karşılığında elde edilmiş dövizlerle meydana getirilen ödeme biçimi.
Mashup ne demek TDK?
Mashup ne demek TDK? sf. esk. Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş.
Mahsup süreci ne demek?
Mahsup süresi, avansın verildiği yada kredinin açıldığı güne, son ayda karşılık eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği yada kredinin açıldığı güne karşılık eden bigün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde biter.
Vergiden mahsup etmek ne demek?
ödenen verginin ödenmemiş kısmından düşülerek ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarın hesaplanmasıdır. yıl içinde geçici vergi beyannameleri ile ödenen vergilerin, ertesi yıl genel bildirge ile hesaplanan vergi tutarından düşülmesi buna bir örnektir.
You might be interested:  Sorosçu Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)KDV mahsup etmek ne demek?
Mahsup edilen: Satırdaki işlem için ödenen vergi tutarıdır. Ödenecek olan: Ödenecek olan vergi tutarıdır. Vadesi: Satırdaki işleme ilişkin ödemenin yapılması lüzumlu son tarihtir. Durum: Satırdaki işleme ilişkin tutarın ödenip ödenmediğini gösterir.
Öğrenim etmek ne demek TDK?
a. (tahsi:li) 1. Parayı alma, toplama: “İcra kanalıyla tahsile gideriz, o sonrasında parasını geri alır.” -B.
Mahsup ne demek çağdaş hukuk?
TDK sözlüğünde “ mahsup etmek” fiili, “bir şeyi hesaba geçirmek ya da borcunu alacağından düşmek” şeklinde anlatılır. Kelime anlamı olarak herhangi bir durumun hesap edilmesi ya da hesaplanması şeklinde kullanımı bilhassa ticari faaliyetlerde yaygındır.
Mahsup iade ne demek?
Mahsuben İade Tevkif kanalıyla kesilen vergilerin senelik beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının öteki vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, araştırma raporu ve güvence aranılmadan yerine getirilir.
Mahsup ne demek Ekşi?
alacaklarin öğrenim edilmeden olusmus veye olusabilecek borclarin odenmesinde kullanilmasi. alacak miktarından belli bazı nedenler dolayısıyla indirim yapılmasına denir. kişinin alacağını tek taraflı beyan ile borcuna saymasıdır. bir tek devletin alacaklarına karşı geçersizdir.
Buna binaen ne demek?
Buna binaen ne? Ortaklaşa olan, birleşik, ortaklaşa.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.