Kuruluş Ne Demek?(En iyi çözüm)

Contents1 Kuruluş ne demek Türk Dil Kurumu?2 Kuruluş ne demek din?3 Çaylar kurum ne demek?4 Müesser ne anlama gelir?5 Kuruluş Müdürü nedir?6 Girişim ne demek?7 Temin edilebilir ne demek?8 Tekamül ettirmek ne demek?9 Mütercimlik anlamı nedir?10 Mümessil ne demek anlamı?11 Müktesebat ne demek lügat anlamı?12 Kuruluş ne demek yönetim hukuku?13 Müesser ne demek TDK?14 Müyesser adı kuranda geçiyor mu?15 Müzeyyen ne anlama gelir?
Kuruluş ne demek Türk Dil Kurumu?
a. 1. huk. Kurum (II): “Türkiye’de hemen hemen memleket meselelerini ilmî bir halde araştıran müesseseler kurulmamıştır.” -M. Kaplan. 2. mec. Bir toplumda bazı sorunların çözümlenebilmesi için uygulanan yöntem: “Hâlbuki bu dayak müessesesi cennetten çıkmadır.” -Ö.
Kuruluş ne demek din?
Kurum, kurum, tesis. Evlilik, aile, ortaklık, iyelik benzer biçimde insanoğlu tarafınca oluşturulan şey, kurum. Belirli bir amacı gerçekleştirmek suretiyle kurulan hususi yada kamu örgütü.

Çaylar kurum ne demek?
16. yüzyılda literatüre giren kurum kelimesi, tesis edilmiş olan yapı, bina ve kurum anlamına gelir. Günlük hayatta çoğunlukla kullanılan bu sözcük birçok kalıplaşmış ifadenin içinde de yer alır. Mesela ” Çaylar müesseseden” sözü, çaylar şirketten ve parasız manasına gelir.
Müesser ne anlama gelir?
Müesser olmak ne demek? Etki edilmiş, kendisine bir şey etki etmiş olan.
Kuruluş Müdürü nedir?
Kuruluş Müdürü; müesseseyi, mevzuat hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 2. Kuruluş müdürü, yönetim ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder.
Girişim ne demek?
Eski kelimeler içinde bulunan girişim kelimesi günümüzde de kabahat mevzularında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Girişim etmek özetlemek gerekirse girişmek ve girişim anlamına gelmektedir. Girişim mevzuları güncel olarak ise bir işe yeltenmek ve yapmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak anlamına gelir.
You might be interested:  Export Ne Demek?(Çözülmüş)Temin edilebilir ne demek?
Temin etmek, bir şeyin gerçekleşmesi için lüzumlu koşulları sağlamak anlamına gelir. Kelimenin bir öteki anlamı ise haiz olmaktır.
Tekamül ettirmek ne demek?
Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, değişik alanlarda değişik ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.
Mütercimlik anlamı nedir?
Çevirmen bir başka adıyla tercüman, bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir.
Mümessil ne demek anlamı?
Mümessil kelimesi anlam olarak, herhangi bir alanda çalışan insanları çeşitli yönlerden temsil etme anlamında kullanılmaktadır. Mümessil terimi, bilhassa sıhhat sektöründe meydana getirilen bir pazarlama durumunu ifade etmektedir. Türk Dil Kurumuna gore mümessil kelimesi, temsil eden şeklinde açıklanmaktadır.
Müktesebat ne demek lügat anlamı?
Edinilen, kazanılan bilgiler. Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.
Kuruluş ne demek yönetim hukuku?
ı) Kuruluş: Sermayesinin tamamı bir tutumsal devlet teşekkülüne yada kamu tutumsal kuruluşuna ilişkin olup, ona bağlı işletme yada işletmeler topluluğunu, MADDE 5 – (1) TEMSAN; tüzel kişiliğe haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırı olan bir tutumsal devlet teşekkülüdür.
Müesser ne demek TDK?
Müyesser kelimesi kolaylıkla ortaya çıkan anlamına gelir. TDK lügat anlamı da kolaylıkla ortaya çıkan, kolaylıkla elde edilmiş şeklinde ifade ediliyor.
Müyesser adı kuranda geçiyor mu?
Müyesser adı Kur’an-ı Kerim’de bulunmamaktadır.
Müzeyyen ne anlama gelir?
Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda slm ve tesbih dualarını okuyan kişidir. TDK’da müezzin ‘Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi, ezancı’ olarak tanımlanmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.