Küresel Pazarlama Ne Demek? Küresel Pazarlama Nedir?

Küresel Pazarlama Ne Demek?
Küresel Pazarlama: Mahalli pazarlamadan süregelen sürecin öteki ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genel anlamda işletmeler belirli bir öğrenme süreci geçirerek mahalli pazarlamadan küresel pazarlamaya geçseler de, faaliyetlerine direkt yada süratli bi r şekilde küresel olarak başlamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır. ‘’Küresel Doğan’’ bu minik ölçekli işletmelerin örnekleri genel anlamda teknoloji sektöründe görülmektedir.
En rahat Açıklaması ile küresel pazarlama, Küresel alan kişi gereksinimlerini belirleyip bu gereksinimleri rekabetten daha başarı göstermiş bir halde doygunluk etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak olarak ifade edilebilir.
Internasyonal araştırmalar ile değişik ülkelerdeki pazar bölümleri incelenir ve alan kişi grupları arasındaki benzerlik ve farklılıklar irdelenerek küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek hedeflenir. Küresel pazarlamayı ilk olarak maliyet pozitif yanları yaratması açısından destekleyen
Küresel Pazarlama: Mahalli pazarlamadan süregelen sürecin öteki ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genel anlamda işletmeler
belirli bir öğrenme süreci geçirerek mahalli pazarlamadan küresel pazarlamaya geçseler de faaliyetlerine direkt yada süratli bi r şekilde küresel olarak başlamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır. ‘’Küresel Doğan’’ bu minik ölçekli işletmelerin örnekleri genel anlamda teknoloji sektöründe görülmektedir.
En rahat Açıklaması ile küresel pazarlama,
Küresel alan kişi gereksinimlerini belirleyip bu gereksinimleri rekabetten daha başarı göstermiş bir halde doygunluk etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak olarak ifade edilebilir.
Internasyonal araştırmalar ile değişik ülkelerdeki Pazar bölümleri incelenir ve alan kişi grupları arasındaki benzerlik ve değişik lıklar irdelenerek küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek hedeflenir. Küresel pazarlamayı ilk olarak maliyet pozitif yanları yaratması açısından destekleyen LEVİTT’e bakılırsa , pazarlama karması öğelerinin küresel bazda aynı özellikleri taşıyacak şekilde tanımlanması ve dünyada bir tek büyük pazarlamış benzer biçimde yönetilmesi ve uyarlanmadan kaçınılması gerekmektedir.
Küresel düzeyde benzeşik öteki bir değişle birbirinin aynı ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet pozitif yanları kazandıracağı için ek maliyet getirecek uyarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.

Daha  kapsamlı  bir  ifadeyle  küresel  pazarlama
‘Ulusal  sınırların  haricinde,  küresel  alan kişi  gereksinimlerini  bulmak  ve  bu tarz şeyleri rakiplerden daha iyi bir halde doygunluk edecek şekilde tüm pazarlama faaliyetleri içinde eş güdüm sağlamak ve oluşan informasyon birikimini işletmenin etkinlik gösterd iği tüm ülkelere yayarak rekabet pozitif yanları yaratmak olarak tanımlanabilir.
Eş güdüm sağlamak, Pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve bu tarz şeyleri  küresel pazarlarda uygulanarak sinerji yaratmayı ifade eder.
Data birikimini aktarmak, şirket genel merkezinin informasyon birikimini dünya genelinde yayma ve uyarlama için sistemler kurmasını, edinmiş olduğu tecrübeler ışığında oluşturduğu informasyon ve becerileri en başarı göstermiş uygulamaları etkinlik gösterdiği tüm pazarlarla paylaşmas ını ön görür. Küresel firmalar pazarlama stratejisini oluştururken dünyadaki tüketici eğilimlerini, demografik ,  ekonomik, toplumsal,  politik, kültürel ve teknolojik hareket ve değişimleri devamlı ve tertipli takip etmeleri icap ettiğinin de farkındadırlar.
Küresel düzeyde benzeşik öteki bir değişle birbirinin aynı ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet pozitif yanları kazandıracağı i çin ek maliyet getirecek uyarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.
Daha  kapsamlı  bir  ifadeyle  küresel  pazarlama  ‘’Ulusal  sınırların  haricinde,  küresel  alan kişi  gereksinimlerini  bulmak  ve  bu tarz şeyleri rakiplerden daha iyi bir halde doygunluk edecek şekilde   gereksinimlerini bulmak ve bu tarz şeyleri rakiplerden daha iyi bir halde doygunluk edecek şekilde tüm pazarlama faaliyetleri içinde eş güdüm sağlamak ve oluşan informasyon birikimini işletmenin etkinlik gösterd iği tüm ülkelere yayarak rekabet pozitif yanları yaratmak olarak tanımlanabilir.
Eş güdüm sağlamak, Pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve bu tarz şeyleri  küresel pazarlarda uygulanarak sinerji yaratmayı ifade eder.
Data birikimini aktarmak
Şirket genel merkezinin informasyon birikimini dünya genelinde yayma ve uyarlama için sistemler kurmasını, edinmiş olduğu tecrübeler ışığında oluşturduğu informasyon ve becerileri en başarı göstermiş uygulamaları etkinlik gösterdiği tüm pazarlarla paylaşmas ını ön görür.
Küresel firmalar pazarlama stratejisini oluştururken dünyadaki tüketici eğilimlerini, demografik ,  ekonomik, toplumsal,  politik,
kültürel ve teknolojik hareket ve değişimleri devamlı ve tertipli takip etmeleri icap ettiğinin de farkındadırlar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.