Kır Ne Demek?

Contents1 Kır kelimenin anlamı ne?2 Kır iki anlamı nedir?3 Kır ne demek yeşillik?4 Karanın lügat anlamı nedir?5 Kır saçlı ne anlama gelir?6 Şekerleme eylemi ne demek?7 Ben eş sesli anlamı nedir?8 Yol kelimesinin iki anlamı nedir?9 Ekmek eş sesli anlamı nedir?10 Lügat nedir kısa?11 Kırsal bölge ne demek?12 Kür sağlamak ne demek tıp?13 Ali Karan ne demek?14 Kara kelimesi {nasıl} bir kelimedir?15 Kara gün Kara kelimesi {nasıl} bir kelimedir?
Kır kelimenin anlamı ne?
Kır kelimenin anlamı ne? Beyazla azca oranda karanın karışmasından oluşan renk. Bu renkte olan. Kent ve kasabaların haricinde kalan, bir çok boşve genişyer.
Kır iki anlamı nedir?
Kent ve kasabaların haricinde kalan, bir çok boşve genişyer. Orman, dağvb.ye karşıt olan açıklık yer.

Kır ne demek yeşillik?
Şehir dışı, bir çok boş, yeşillik ve geniş yer anlamında olup (ad ve ödat tamlamalarında ve bileşik adlarda) ziraat, toprak, köy ve köylülük anlamlarında kullanılır.
Karanın lügat anlamı nedir?
TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ‘nde ‘Karan’ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda uzunluğunda dikensiz bir nebat. Yaban nanesine benzeyen bir nebat. TDK’nın ‘Şahıs Adları Sözlüğü ‘nde ise kelimenin anlamı şöyleki; 1. Kahraman, yürekli.
Kır saçlı ne anlama gelir?
(Mimarlık) Şehir ve saray yaşamının gürültülü yaşamasından kaçan kralların güzel görünüşü olan kırlarda yaptıkları sessiz ve sakin saraylara verilen ad.
Şekerleme eylemi ne demek?
Şekerleme yapmak: (deyiminin anlamı) Uzanıp yatmadan oturmuş olduğu yerde hafifçe bir uykuya dalmak.
Ben eş sesli anlamı nedir?
cümlelerindeki “ ben ” sözcükleri sesteştir. “ Ben ” sözcüğü birinci cümlede “I. tekil şahıs zamiri”, ikinci cümlede “siyah nokta” anlamındadır. Dikkat! Bir sözcüğün sesteş olabilmesi için her iki anlamının da temel anlam olması gerekir.
You might be interested:  Ecrimisil Ne Demek? (Correct answer)Yol kelimesinin iki anlamı nedir?
Eski Türkçe bir sözcük olan yol, bir yerden başka bir yere gitmek için kat edilen mesafe anlamına gelir. Bu kelime bir tek gerçek değil yan anlamında da kullanılır. Mesela ”Bir Yolunu Bulmak” deyiminde yol sözcüğü, deva ve çözüm manasında kullanılmıştır.
Ekmek eş sesli anlamı nedir?
Ekmek sözcüğü, atlatmak ve serpmek sözcükleriyle aynı anlama haizdir. Aynı anlamı taşımaları sebebiyle, eş anlamlı kelimeler olarak kabul edilir ve kullanılabilir. Ekmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler. Ekmek kelimesi yerine serpmek kelimesi de kullanılabilir.
Lügat nedir kısa?
Lügat (Eski: Lügât), bir dilin yada dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurmuş oldukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir.
Kırsal bölge ne demek?
Kırsal alan ya da taşra, demografik olarak nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerleşim birimlerinin görüldüğü, üretimin endüstriyel nitelikten daha oldukca ziraat ve hayvancılığa dayandığı coğrafi ve beşeri açıdan sınıflandırılmış yer ya da bölgedir.
Kür sağlamak ne demek tıp?
Bir kür: bir kemoterapiyi bir dinlenme sürecinin izlemesidir. Mesela bir haftalık bir kemoterapi sonrası üç haftalık bir dinlenme süreci olabilir. Bu dört hafta bir kürü oluşturur. Dinlenme süreci vücudunuza yeni sıhhatli hücreler oluşturma şansı verir.
Ali Karan ne demek?
TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ‘ Karan ‘ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda uzunluğunda dikensiz bir nebat. Karan isminin anlamı, dört değişik şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit.
Kara kelimesi {nasıl} bir kelimedir?
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan kısmı, toprak. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı.
Kara gün Kara kelimesi {nasıl} bir kelimedir?
➡ Kara Gün deyiminin anlamı:Sıkıntılı, kederli, büyük bir yasa düşülen gün.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.