Kimbilir {Nasıl} Yazılır?

Bu kelimenin “kim bilir mi, kimbilir mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kim bilir şeklinde olmalıdır.
Contents1 Kim bilir {nasıl} yazılır?2 Kim bilir Sorusunun cevabı mudur?3 Kıymet bilir {nasıl} yazılır TDK?4 Oldukça bilmiş {nasıl} yazılır?5 Kim bilir ne TDK?6 Bende {nasıl}?7 Kıymet bilir ne süre ayrı yazılır?8 Karinca incitmez {nasıl} yazılır TDK?9 Ne kıymet bilir ne yol yordam {nasıl} yazılır?10 Oldukça bilmiş niçin ayrı yazılır?11 Miras yedi {nasıl} yazılır?12 Cok bilmiş ne demek?
Kim bilir {nasıl} yazılır?
Kim bilir kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafınca merak ediliyor. TDK ‘ya nazaran kim bilir sözcüğünün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
Kim bilir Sorusunun cevabı mudur?
Yaygın bir deyiş olan kim bilir çoğu zaman sözde Sorusunun cevabı cümlelerinde kullanılır. Bir olayın ya da olgunun kimse tarafınca bilinemeyeceği anlamına gelir.
Kıymet bilir {nasıl} yazılır TDK?
Doğru kullanımı Değerbilir şeklinde olmalıdır.

Oldukça bilmiş {nasıl} yazılır?
Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı Türk Dil Kurumu veriler üstünden anlatılmış durumda. Oldukça Bilmiş {Nasıl} Yazılır? Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Çokbilmiş’ olarak ele alınmasıdır.
Kim bilir ne TDK?
Bu kelimenin “ kim bilir mi, kimbilir mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kim bilir şeklinde olmalıdır. Doğrusu ayrı yazılmalıdır.
Bende {nasıl}?
Bende TDK’ya Nazaran Doğru Yazılışı Ben de TDK’ya nazaran ayrı yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımında de eki devamlı ayrı olarak yazılmaktadır. Dahi anlamını taşıyan de eki ayrı yazılır.
Kıymet bilir ne süre ayrı yazılır?
TDK, değerbilir kelimesinin yazılışını birleşik olarak belirtmiştir. Değerbilir kelimesi, ayrı olarak yazılmamalıdır. ”Toplumumuz değerbilir bir toplumdur”. Cümlesindeki kullanım doğru, ”Emre, kullandığı eşyalara ehemmiyet verir, onlara kıymet bilir.” Cümlesindeki kullanım ise tamamen yanlış olarak bildirilmektedir.
You might be interested:  Cebe Havale {Nasıl} Çekilir?(Sorusunun cevabı)Karinca incitmez {nasıl} yazılır TDK?
TDK sözlüklerine nazaran “karıncaincitmez” kelimesi birleşik yazılıyor. KARINCAİNCİTMEZ NE DEMEK? Karıncaezmez. ‘ Karınca ‘ ve incitmez ‘ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve merhametli, iyi yürekli, nazik kimseler için kullanılan bir ödat olan kelimedir.
Ne kıymet bilir ne yol yordam {nasıl} yazılır?
Türk Dil Kurumu’na nazaran değerbilir sözcüğü ayrı kısaca kıymet bilir şeklinde yazıldığında yazım hatası olarak karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden kelimeyi ayırmadan bir tüm halinde kısaca değerbilir şeklinde yazmanız gerekir.
Oldukça bilmiş niçin ayrı yazılır?
‘Oldukça’ ve ‘ bilmiş ‘ kelimlerinden oluşan ve ‘her şeyi bilen, fazlaca şey bilen, akıllı, parlak zeka / çıkarını bilen, kurnaz’ anlamlarına gelen ifadenin doğru yazılışı ‘çokbilmiş’ şeklinde olmalıdır. ‘ Oldukça bilmiş ‘ olarak ayrı yazılışı yanlıştır.
Miras yedi {nasıl} yazılır?
Bu kelime çoğu zaman Miras yedi şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Mirasyedi şeklinde olmalıdır.
Cok bilmiş ne demek?
Her şeye aklı eren, parlak zeka, akıllı; çıkarını bilen, kurnaz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir