Intihal Ne Demek?

Contents1 Üniversitede intihal ne demek?2 İntihal ne anlama gelir?3 İntihal nedir örnek?4 Hangi durumlar intihal sayılır?5 Neler Intihale girer?6 Kendinden intihal kabahat mudur?7 Bilimsel nitelikli intihal ne demek?8 İntihal nedir çeşitleri nedir?9 İntihal tutkunu ne demek?10 İntihal nedir ne değildir?11 İntihal nedir niçin önemlidir?12 İntihal nedir {nasıl} önlenir?13 Intihal de 100 benzersiz ne demek?14 {Nasıl} intihal yapılmaz?15 Intihal oranı en fazla kaç olmalı?
Üniversitede intihal ne demek?
Başkalarının emsalsiz fikirlerini, metotlarını, verilerini yada eserlerini bilimsel kurallara uygun halde atıf yapmadan kısmen yada tamamen kendi eseri şeklinde göstermek anlamına geliyor. Bu durum bilhassa üniversitelerde bilimsel araştırma ve gösterim etiğine aykırı eylemler olarak nitendiriliyor.
İntihal ne anlama gelir?
İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş yada düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş şeklinde kullanımı. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Başlıca türleri: Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek.
İntihal nedir örnek?
İntihal, başkasının çalışmalarını yada fikirlerini uygun bir kredi atfetmeden kullanmak ve işi yada fikirleri kendinizinmiş şeklinde sunmaktır. Bazı intihal örnekleri şunlardır: Size ilişkin olmayan fikirleri ‘kredilendirmek’ için yanlış alıntılar oluşturmak.

Hangi durumlar intihal sayılır?
Bir kaynaktan yararlanılırken alınan sözleri tırnak içinde belirtmeden ve kaynak göstermeden almak, Yararlanılan kaynakla ilgili yanlış ya da noksan informasyon vermek, Yararlanılan eserdeki fikre sadık duracak şekilde kelimeleri değiştirerek almak intihal kabul edilir.
Neler Intihale girer?
Kopya, Aşırma, İntihal: Mesela, atıf vermeden düşünce, görüş ve bilgilerin aynen alınarak yazılması, web yada başka kaynaklardan kopyalanarak tıpkıbasım (web download) yapılması düşünce ve informasyon aşırılması ve intihali kapsamındadır.”
Kendinden intihal kabahat mudur?
“Başkasına ilişkin esere, kendi eseri olarak ad koyan şahıs altı aydan iki yıla kadar hapis yada adlî para cezasıyla cezalandırılır.
You might be interested:  Tm Ne Demek?(En iyi çözüm)Bilimsel nitelikli intihal ne demek?
İntihal Nedir: (TDK: aşırma) Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş yada düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş şeklinde kullanımı. Ya da plagiarism olarak bilimsel niteliği olan yayınlarda görmüşsünüzdür.
İntihal nedir çeşitleri nedir?
Başlıca intihal türleri şu şekilde özetlenebilir:

Öz- intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism)
Otomatik intihal (auto-plagiarism)
Global intihal (lobal plagiarism)
Kopyala yapıştır yöntemiyle intihal (verbatim plagiarism, copy and paste)
Mozaik intihal (mosaic /patchwork plagiarism)

İntihal tutkunu ne demek?
İntihal tutkunu ne demek? İntihal, başka bir kişinin fikirlerini, sözlerini, tasarımını, sanatını, müziğini, sahibinin onayını yada iznini almadan tamamen yada kısmen kendi başına kullanılmasını içeren bir tür aldatma türü olarak tanımlanmaktadır.
İntihal nedir ne değildir?
Başkasının yazdığı bir yazıyı alıp kendi yazınıza taşıdığınızda ve bunu yaptıktan sonrasında kullandığınız deposu açık ve net bir halde belirtmediğinizde bu intihal olur. Dolayısıyla, bir başkasına ilişkin olan düşünceleri kaynak belirtmeden kullanmak intihal kapsamına girer.
İntihal nedir niçin önemlidir?
İntihal, orijinal yazara uygun bir kredi vermeden herhangi bir yazının bölümlerinin yada tamamının izinsiz kullanımıdır. Herhangi bir yazının etik olmayan şekilde kopyalanması temelde hırsızlık olarak kabul edilir ve bu yüzden içeriğin özgünlüğünü ve güvenilirliğini ortadan kaldırır.
İntihal nedir {nasıl} önlenir?
En kolay haliyle bir başka tezden aşırma ile yapılır. Daha ilkin başkasının hazırlamış olduğu tezden bölüm, paragraf ya da cümleyi kes kopyala yaparak çalışmanıza kaynakçada göstermeden alırsanız intihal yapmış olmuş olursunuz. İntihal nedir, çeşitleri nedir bu tarz şeyleri öğrenmeden bilimsel niteliği olan ödev, sav, proje hazırlamayın.
Intihal de 100 benzersiz ne demek?
İntihal de 100 benzersiz ne demek Bu tamamen emsalsiz şekilde yazılan sav, proje ya da yazı anlamına gelir.
You might be interested:  Kerhane Ne Demek?(En iyi çözüm){Nasıl} intihal yapılmaz?
İntihalden Kaçınmanın 5 Ergonomik Yolu

1 – Kopyala-Yapıştır Yapmayın!
2 – Birebir Alıntı Yapmak Yerine Uygun Şekilde Yorumlama Yapın.
3 – Yazarları Uygun Şekilde Akredite Edin.
4 – Kaynaklara Yazım Sürecinizle Eş Zamanlı Olarak Atıf Yapmayı İhmal Etmeyin.

Intihal oranı en fazla kaç olmalı?
Sav çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öne sürülen nedeni ile beraber karar verilmek suretiyle sav Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.”

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.