İhtilal Ne demek? İhtilal Nedir?

İhtilal ne demek?
Bir öteki eş anlamı ‘’devrim’’ dir. Köklü bir değişimi ifade eder. Her hangi bir ülkede halk hareketinin cebir ve kuvvet kullanarak siyasal, ekonomik, toplumsal yaşamı kökünden değiştirmesidir. Mesela;  Fransız devrimi, Sovyet devrimi, Küba devrimi…

İhtilal başka alanlarda da köklü bir değişimin ifadesi olarak kullanılabilir. Mesela;  bilimde ihtilal’’ bilimsel alanda köklü bir değişimi ifade eder. Mesela; atom maddenin en ufak yapı taşı olarak kabul edilirken atomun parçalanması bilimde bir ihtilale yol açtı.

Tags:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.