Demokrasi Ne Demek? Demokrasi Nedir?

Demokrasi ne demek?
Lügat anlamı olarak baktığımızda bu kelimeye “halkın egemenliği” olarak rastlayabiliriz. Demokrasi bir rejim değil yönetme aygıtıdır. En temel tanımı çoğunluğun iktidarı, azınlığın haklarının korunmasıdır. Paracı toplumda“burjuva demokrasisi” olarak ifade edebiliriz.
Temsili ve katılımcı demokrasi olarak 2 grupta değelendirilebilir. Temsili olan oy hakkı bulunan kişilerin temsilciler seçmesi ve yürütme yetkisine haiz bir mecliste bu temsilciler tarafınca temsil edilmesidir.

Katılımcı demokrasi kuvvetli mahalli yönetim ve mahalli meclislerle bireylerin direkt katılımcı olarak yürütmenin içinde söz sahibi olması olarak ifade edilebilir. Seçme ve seçilebilme hakkı, ifade özgürlüğü, azınlığın haklarının korunması temel ilkelerindendir.

Yunanca “Demos” halk ve “Kratos” otorite kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan kent (site) devletlerinde ortaya çıkan bir yönetme aygıtıdır.
Demokratik; demokrasiye uygun
Demokrat; demokrasi yanlısı

5

Sending

User Review

0
(0 votes)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.