Masa oyunları arasındaki en kolay oyun olarak tanım edilen damanın tarihsel süreciyle ilgili pek bir detay olmasa da geçmişinin bir fazlaca eski zamanlara karşılık etmiş...