Kategori: Arapça Kelimeler

Şakirt Ne Demek ? Şakirt Nedir ?

Şakirt Ne Demek, Şakirt Nedir; (İsim) Talebe, çırak. Kur’an talebesi. Gülen cemaatine mensup öğrencilerin birbirlerine karşı kullandıkları itham. Farsça kökenlidir. Şakirt kelimesi Kur’an’ı ezberleyen, okuyan...

Simyacı Ne Demek? Simyacı Nedir?

Simyacı ne demek? Simyacı nedir? Arapça bir kelime olan simyacı, maddeleri altına dönüştürmeye çalışan şahıs anlamına gelir. Simyacılık oldukça eski zamanlardan beri olan hatta kimyanın...

Dürzü Ne Demek? Dürzü Nedir?

Dürzü ne demek? Dürzü nedir? Arapça kökenli dürzü kelimesi Türkçede ağır bir hakaret sıfatı olarak kullanılır. Sövgü olarak da vasıflandırılan dürzü kelimesi kabul edilemeyecek, terbiye...

Kallavi Ne Demek?

Kallavi Ne Demek? Arapça kökenli bir kelime olup  Türkçede Vezir ve sadrazamların giyinmiş olduğu üstü koni şeklindeki yakın telli  kavuk anlamına gelmektedir. Kavuk ham maddesi...

Ecnebi Ne Demek?

Ecnebi Ne Demek Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçada kullanımı “ecneb”dir. Bir ülkede yaşayan yurttaş için başka bir ülke uyruğuna haiz olan hiç kimseye verilen...

Şundan Ne Demek?

Şundan Ne Demek bir konuşma şeklini betimler, belirli bir mevzu seçmeden dağınık konuşma anlamındadır. Bu konuşma şekli belirsizlik ve savruk bir konuşmadır. Başka bir anlamda...

Nihai Ne Demek?

Nihai Ne Demek? Nihai arapça kökenli bir kelimedir. Arapça olarak Nihayi olarak bilinir. Lügatımızda ise nihai olarak yazılmakta ve okunmaktadır. Anlamı ise, son, sonuncu, bir...

Farazi Ne Demek? Farazi Nedir?

Farazi Ne Demek: tam olarak belli olmayan ve varsayım olarak kabul edime şeklinde tanımlanabilir. Çoğu zaman tam olarak belli olmayan bir şey anlatıldığında şahıs bunu karşı...

Deccal Ne Demek?

Deccal Arapça olup, kelime kökeni açısından şu anlamlara gelir: Yalancı, Yalancı mesih, Deveyi katranla yağlamak, Hak ile batılı birbirine karıştırmak. Deccal mevzusu, yalnız İslam dininde...