Bilimsel Yazı {Nasıl} Yazılır?(Sual)

Bilimsel niteliği olan Yazı {Nasıl} Yazılır?

Makalesini Yazacağınız Çalışmaya Karar Verin.
Bir Yazı Şablonu Oluşturun.
Literatüre Hakim Olun.
İlk Ilkin Yazının Metodoloji Kısmını Yazın.
Literatürü Bir Şablona Oturtun.
Yazının Sırasıyla Giriş, Sonuçlar, Münakaşa ve Özet Bölümlerini Yazın.
Makalenizdeki referanslarınızı Denetim Edin.


Contents1 Bilimsel bir yazı {nasıl} yazılır?2 Bilimsel yazı içinde ne olduğu {nasıl} oluşturulur?3 Bilimsel makaleler hangi bölümlerden oluşur?4 En iyi yazı {nasıl} yazılır?5 Yazı formatında yazı {nasıl} yazılır?6 Bir yazının giriş kısmı {nasıl} yazılır?7 Bilimsel araştırma {nasıl} yapılır?8 Yazı Nelerden Oluşur?9 Bilimsel makalede tavsiyeler kısmı {nasıl} yazılır?10 Bilimsel makaleler kaç bölümden oluşur?11 Bilimsel makaleler nedir?12 Yazı nedir çeşitleri nedir?13 Iyi bir bilimsel niteliği olan yazı {nasıl} yazılır?14 Yazı bulgular kısmı {nasıl} yazılır?15 Yazı {nasıl} yazılır ve örnekleri?
Bilimsel bir yazı {nasıl} yazılır?
Bilimsel yazının biçimi; yalın, mantığa uygun, dengeli olmalıdır. Bilimsel yazı yazılması esnasında kullanılan terimlerde bir örneklik sağlanması oldukca önemlidir. Aynı terimi yansıtmak için, yazının her yerinde aynı terim kullanılmalıdır. Bilgilerin sunuluş biçiminde de bir örneklik korunmalıdır.
Bilimsel yazı içinde ne olduğu {nasıl} oluşturulur?
-Problemin ne olduğu ve kapsamı, mümkün olan tüm açıklıkla sunulmalıdır. -Araştırmada kullanılan yöntem (ve eğer lüzumlu görülürse niçin o yöntemin seçildiği) açıklanmalıdır. -Araştırmanın ana bulguları belirtmelidir. -Bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçlar ortaya konmalıdır.
Bilimsel makaleler hangi bölümlerden oluşur?
başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, münakaşa ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

En iyi yazı {nasıl} yazılır?
Yazı yazarken mütevazi bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere gore tezinizi savunun. Çelişkiye yer vermemeye çalışın. Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.
You might be interested:  Roman Incelemesi {Nasıl} Yapılır?(Çözüm bulunmuş oldu)Yazı formatında yazı {nasıl} yazılır?
Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Başlık 12 punto kullanılarak, bold kişiliklerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.
Bir yazının giriş kısmı {nasıl} yazılır?
Yazının “ Giriş ” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına itina gösteriniz. “ Giriş ” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya mevzu yada sorun hakkında ön data sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.
Bilimsel araştırma {nasıl} yapılır?
Bir bilimsel araştırmada olması ihtiyaç duyulan belli başlı özellikleri ise aşağıdaki şeklinde ifade edebiliriz.

Araştırmacının merak ve ilgisini çekmelidir.
Araştırma literatüre ve endüstriye katkı sunmalıdır.
Araştırma yenilikçi ve örneksiz olmalıdır.
Araştırma etik kurallara uymalı, deneklerin sağlığını tehlikeye atmamalıdır.

Yazı Nelerden Oluşur?
Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, netice ve münakaşa, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine gore bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir yada başlıkla belirtilmeyebilir. Bilhassa edebî makalelerde ” özet, giriş, yöntem, bulgular, netice, münakaşa ve kaynakça” bölümleri bulunmayabilir.
Bilimsel makalede tavsiyeler kısmı {nasıl} yazılır?
Tavsiyeler

“Ne olacak?” sorusunu yanıtlayın. Okuyuculara bu çalışmanın niçin mühim bulunduğunu açıklayın.
Bireşim yapın, özet değil! Makalenizde yer edinen detayları, yeniden yeniden sunulan veriler haline getirmeye teşebbüs etmeyin.
Okuyucularınızı tekrardan yönlendirin.
Yeni bir anlam kazandırın.

Bilimsel makaleler kaç bölümden oluşur?
Görüldüğü suretiyle, bilimsel bir yazı 8 mühim parçadan oluşmaktadır. Internasyonal dergilerde yazının yer bulabilmesi ve yayınlanabilmesi için bu 8 bölümün tam olarak yazı içinde verilen sıra ile bulunması gerekmektedir.
Bilimsel makaleler nedir?
Bilimsel yazı, bilimsel yazım kuralları temel alınarak, örneksiz araştırma sonuçlarının açıklanmış olduğu, yazılmış ve basılmış bir rapordur. Giriş, yöntemler, netice ve münakaşa bölümlerini ihtiva eder. Bilimsel yazı bilimsel niteliği olan mevzuları ihtiva eder. Kullanılan kaynakların gösterilmesi zorunludur.
You might be interested:  Keten Tohumu Yağı {Nasıl} Kullanılır?(EN iyi 5 ipucu)Yazı nedir çeşitleri nedir?
Yazı her mevzuda yazılabilir. Yazının yazılacağı mevzu güncel olabileceği şeklinde, felsefî, bilimsel, sanatla alakalı da olabilir. Sadece yazınsal yazı sanatla ilgili mevzuları işler. Makaleler niteliklerine gore temelde “edebî yazı ” ve “meslekî yazı ” olmak suretiyle iki grupta toplanabilir.
Iyi bir bilimsel niteliği olan yazı {nasıl} yazılır?
Bilimsel niteliği olan Yazı {Nasıl} Yazılır?

Makalesini Yazacağınız Çalışmaya Karar Verin.
Bir Yazı Şablonu Oluşturun.
Literatüre Hakim Olun.
İlk Ilkin Yazının Metodoloji Kısmını Yazın.
Literatürü Bir Şablona Oturtun.
Yazının Sırasıyla Giriş, Sonuçlar, Münakaşa ve Özet Bölümlerini Yazın.
Makalenizdeki referanslarınızı Denetim Edin.

Yazı bulgular kısmı {nasıl} yazılır?
Bilimsel makalede bulgular kısmında sonuçların açıklamalarını dizgesel bir halde verin. Okuyucunun dikkatini dağıtmaması için sonuçlarınızın birbirleriyle alakalarını bağlayarak ilerlemeye çalışın. Sonuçlara ilgili atıfları verilirken geçmiş süre kullanın.
Yazı {nasıl} yazılır ve örnekleri?
Bilimsel niteliği olan yazı {nasıl} yazılır? – Örnek Yazı, İnceleme

Başlık belirlenir.
Başlığın altına (ortaya yada sağa yaslı) yazı yazarının adı ve soyadı gelir.
Anahtar kelimeler eklenmiş olur.
Giriş kısmı yazılır.
Yazının ana gövdesi hazırlanmış olur.
Netice kısmı ile yazının elde etmiş olduğu netice anlatılır.
Kaynakça hazırlanmış olur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.