Ahmetle {Nasıl} Yazılır?

UYARI: Hususi adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonrasında gelen öteki ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin
Contents1 Ahmetle Mehmet {nasıl} yazılır?2 La eki {nasıl} yazılır?3 Ahmet’te nasil yazilir?4 Ali’den {nasıl} yazılır?5 Ali amca {nasıl} yazılır?6 Dayıcığım mı dayıcım mı?7 Mi sual eki {nasıl} yazılır?8 Okul adlarına gelen ekler {nasıl} yazılır?9 Hususi isme gelen le eki ayrılır mı?10 Ahmet de mi Ahmet’te mi?11 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne {nasıl} yazılır?12 Te ta eki {nasıl} yazılır?13 Sayılar yazıyla {nasıl} yazılır?14 Bizde {nasıl} yazılır?15 Bende mi yoksa ben de mi?
Ahmetle Mehmet {nasıl} yazılır?
Lügatımızda kimi hususi adların çeşitli yazılış biçimleri vardır. Sözgelimi “ Ahmet / Ahmed” ya da “ Mehmet / Mehmed / Memet” şeklinde… Bu adların yaygın kullanım biçimi Ahmet ve Mehmet ‘tir.
La eki {nasıl} yazılır?
1 yanıt. ile, ayrı olarak yazılabildiği şeklinde kelimelere eklendikten sonra de yazılabilir. ile, ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük meşhur uyumuna uyar: bulut- la (bulut ile), çiçek- le (çiçek ile), kuş- la (kuş ile) vb.
Ahmet’te nasil yazilir?
Ayrı yazılır. Hiçbir şekilde benzeşmez, “ te, ta” olmaz. Örnekler: Ali ve Ahmet okula gidiyor.

Ali’den {nasıl} yazılır?
Hususi adların, i, e, de, den, in, le, ce ekleri getirilince kesme işareti kullanılır. Örnekler: Ali ‘yi, Ali ‘ye, Ali ‘de, Ali ‘ den, Ali ‘nin, Ali ‘yle, Ali ‘ce şeklinde.
Ali amca {nasıl} yazılır?
Şahıs adlarından sonrasında gelen akrabalık adlarının ilk harfi, kelime gerçek bir akrabayı ifade etmese de ufak harfle yazılmalıdır.
You might be interested:  Web Kablosu {Nasıl} Bağlanır?(EN iyi 5 ipucu)Dayıcığım mı dayıcım mı?
ufak bir çocuğun dayısına seslenme şekli. şahıs, dayıcığım yerine dayıcım der ve aynı etkiyi yaratır.
Mi sual eki {nasıl} yazılır?
Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak meşhur uyumlarına uyar: Kaldı mı? Sen de mi geldin?
Okul adlarına gelen ekler {nasıl} yazılır?
Türk Dil Kurumu ( TDK ), kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir değişikliğe gitti. Artık kurum, kurum, kurul, birleşim, oturum ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Yeni düzenleme bu dil kuralını ortadan kaldırdı. Yazımda kurum ve kurum adlarından sonrasında gelen tüm takılar birleşik yazılacak.
Hususi isme gelen le eki ayrılır mı?
UYARI: Hususi adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonrasında gelen öteki ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin
Ahmet de mi Ahmet’te mi?
Not: Bu bağlacın ta/ te biçimi yoktur. Ahmet te Türkçe öğreniyor. Bu bağlaç cümleden çıkarıldığında cümle gene anlamlı olur. Ahmet de Türkçe öğreniyor.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne {nasıl} yazılır?
Kurum, kurum, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı Kısmı Başkanlığının…
Te ta eki {nasıl} yazılır?
Bulunma durumu eki getirilmiş olduğu kelimeye bitişik yazılır: devede (deve-de) kulak, yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak- ta ) durmak, işte (iş- te ) çalışmak vb.
Sayılar yazıyla {nasıl} yazılır?
Sayılar, saat ve dakikalar metin içinde yazıyla yazılır. Ek olarak birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır: Örnek: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz sual, iki hafta sonrasında, saat yediye çeyrek kala, örneğin saat onda; iki yüz, üç yüz altmış beş.
You might be interested:  Ağızda Aft {Nasıl} Geçer?(Doğru yanıt)Bizde {nasıl} yazılır?
“Ikimiz de mi?” yoksa “ Bizde mi?” {Nasıl} Yazılır? işte probleminin cevabı alttadır. Bu kelime çoğu zaman Bizde şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ikimiz de şeklinde olmalıdır.
Bende mi yoksa ben de mi?
Bende kelimesinin yazımına dair internette sıkça araştırılma yapılmaktadır. Ek olarak TDK sözlüğünde de kelimenin doğru yazımına dair bilgiler mevcuttur. Ben de TDK’ya nazaran ayrı yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımında de eki daima ayrı olarak yazılmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.