Nispi Ne Demek?(Çözülmüş)

Contents1 Nispi hukukta ne demek?2 Nisbi ne anlama gelir?3 Nispi miktar ne demek?4 Ekonomide nispi ne demek?5 Nispi ilişki ne demek?6 Nispi haklar nedir?7 Nispi hata ne demek?8 IFA ne anlama gelir?9 Nispi fiyat ne demek?10 Nispi ne demek TDK?11 Istinaf karar harcı nispi ne demek?12 Nisbi harç ne demek?13 Maktu ve nispi ne demek?14 Nispi rutubet ne demek?15 Nispi artış ne demek?
Nispi hukukta ne demek?
Nispi hak teriminde bahsedilen husus ise bu hakkın yalnızca belirli bir kişiye yada belirli kişilere karşı ileri sürülebilecek hususi bir hak olmasıdır. Kısaca bu hak her insana karşı ileri sürülemez. Hak sahibine, öteki kişiden belirli bir halde hareket etmesini, şu demek oluyor ki bir şey verme yada yapma yada yapmama yetkisini verir.
Nisbi ne anlama gelir?
Nisbi kelimesi iki nesneyi görece olarak karşılaştırma anlarında kullanılıyordu. İki nesnenin birbiriyle kıyaslamasına gereksinim duyulduğunda nisbi kelimesi kullanılır. Bu kelime, karşılaştırma anlarında nispeten olarak kullanılır.

Nispi miktar ne demek?
Bir mal yada iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktarı.
Ekonomide nispi ne demek?
Bir mal yada mal ve hizmet fiyatının, başka bir mal yada mal ve hizmet fiyatına bölünmesiyle bulunan değerdir. Nisbi fiyat, mal ve hizmetlerin birbirleri karşısındaki durumunu belirlemeye yarar.
Nispi ilişki ne demek?
iki şahıs içinde mevcud bir hukuki ilişkiye dayanarak bunlardan birinin diğeri lehine bir edimle yükümlü tutulmasını gerektiren haklar, yalnız borçluya karşı ileri sürülebilen haklar.
Nispi haklar nedir?
Nisbi haklar her insana karşı değil belli bir kişiye yada belli bir topluluğa karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu haklar yalnız ilgilendiren şahıs ve kişileri bağlar. Bu kişiler dışındaki bireylerden hakkın karşılanması istenmez.
You might be interested:  Alametifarika Ne Demek? (Correct answer)Nispi hata ne demek?
4) Bağıl Hata (oransal, nispi hata ): Bağıl hata, hatanın ölçüye oranı şeklinde hesaplanır. Bağıl hata öteki duyarlık ölçütlerinden değişik olarak birimsizdir. Bağıl hata dışındaki duyarlık ölçütleri ölçülen değerin büyüklüğünü dikkate almaz. Bu, bağıl hata duyarlık ölçütünün mühim bir avantajıdır.
IFA ne anlama gelir?
İfa etmenin kelime anlamı; borç ödemek, herhangi bir görevi yerine getirmek, komut ve emir yapmak olarak anlatılır.
Nispi fiyat ne demek?
Nispi fiyat, malların mallar cinsinden fiyatıdır ve iki malın mutlak fiyatlarının birbirine oranlanması ile bulunur. Öteki malların tutarları sabitken, bir malın mutlak fiyatı arttığında o malın nispi fiyatı da artar. Benzer şekilde mutlak fiyatı azaldığında ise nispi fiyatı da azalır.
Nispi ne demek TDK?
1. Karşılaştırmaya, kıyaslamaya dayanan, mutlak olmayan, bağıntılı, göreli, izâfî, rölatif: “Güzellik ve çirkinlik nispî kavramlardır.”
Istinaf karar harcı nispi ne demek?
İstinaf yada temyiz başvurusu için ödenmesi ihtiyaç duyulan nisbi istinaf /temyiz harcı, mahkemece yargı altına alınan miktar üstünden nispi karar ve ilam harcı oranı olan “binde 68,31’in dörtte biri oranında” hesaplanan harçtır.
Nisbi harç ne demek?
Maktu harçlar mevzusu para ile değerlendirilemeyen hallerde alınan, miktar olarak belirlenmiş ve tarifede bu şekilde yer edinen harçlardır. Nispi harçlar ise harca mevzu yararın para ile ölçülebildiği hallerde söz mevzusu olur ve tarifede bu yarar yada mevzunun değerinin yüzdesi şeklinde yer alır.
Maktu ve nispi ne demek?
Nispi, kelime anlamıyla “bağlı, bir öncekine bakılırsa, göreceli” anlama gelir. Maktu ise, kelime anlamıyla “kati, kesinleşmiş olan” anlamlarına gelmektedir. Nispi damga vergisi, “bağlı damga vergisidir.” Buradaki bağlılık, sözleşmeye karşı olan bağlılıktır.
Nispi rutubet ne demek?
Nispi rutubet: Belirli bir sıcaklıkta havanın taşımış olduğu su buğarı miktarının o sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek su buharı miktarına oranı olup, % olarak anlatılır.
You might be interested:  Ahir Süre Ne Demek?(Çözüm bulunmuş oldu)Nispi artış ne demek?
nispi artı kıymet, artı emek zamanını uzatmak için, lüzumlu emek zamanının kısaltılmasıdır. şu demek oluyor ki işgünü aynı kalırken, artı emek zamanını uzatmak istiyoruz. o halde lüzumlu emek zamanı kısaltılırsa, artı emek zamanı uzatılmış olur. lüzumlu emek zamanını kısaltarak, artı emek zamanını uzatmaya nispi artı kıymet diyoruz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir