Müteselsil Ne Demek?(Çözüm bulunmuş oldu)

Contents1 Müteselsil nedir ne demek?2 Müteselsilen görevli olmak ne demek?3 Müteselsil borçluluk nedir açıklayınız?4 Müteselsil temsil nedir?5 Müteselsil mesuliyet kimlere uygulanır?6 Müteselsil borçluluk şartları nedir?7 Müteselsil mesuliyet ne vakit adım atar?8 Müteselsil ne demek TDK?9 Ortaklaşa borçlu ve müteselsil kefil ne demek?10 Müteselsil sigorta nedir?11 Müteselsil alacaklı ne demek?12 Sınırsız mesuliyet ne demek?13 Müteselsil Kefalet nedir ne demek?14 Ibra sözleşmesi ne demek?15 Kısmi ifa ne demek?
Müteselsil nedir ne demek?
Müteselsil dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. ”slsl” kökünden türeyen kelime silsile, zincirleme, birbirini takip eden anlamına gelir. Hukuki bir terim olan müteselsil mesuliyet da bir risk ya da borcun tamamının zincirleme borç ilişkisiyle tanımlanmasıdır.
Müteselsilen görevli olmak ne demek?
Müteselsil mesuliyet şöyleki tanım edilir:” Birden fazla kimsenin, bir borç yada zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan tek başına ve zincirleme halde görevli olması haline müteselsil mesuliyet ” denir. Müteselsil sorumlulukta her borçlu borcun bir kısmından değil de borcun tamamından görevli tutulur.

Müteselsil borçluluk nedir açıklayınız?
Müteselsil borçluluk, alacaklının istediği borçluya borcun tamamının ifasını talep edebildiği, her bir borçlunun da alacaklıya karşı borcun tamamından görevli olduğu borç ilişkisidir.
Müteselsil temsil nedir?
Birden fazla kişinin, bir borç yada zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına görevli olması haline müteselsil mesuliyet adı veriliyor. Eğer dört borçlu var ise ve toplam borç 4 TL ise alacaklı şahıs, borçlular arasından seçtiği bir borçluya müracaat ediyor.
Müteselsil mesuliyet kimlere uygulanır?
Bir borç ya da zararın birden fazla kişinin sorumluluğunda iken; borçlulardan birinin borcun görevli olduğu payını ödemek yerine borcun tamamını ödemekle yükümlü haline gelmesidir. Borcun bir kısmını değil, tamamını ödeyen şahıs müteselsil görevli kişidir.
You might be interested:  Dorsalji Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)Müteselsil borçluluk şartları nedir?
Müteselsil Borçluluk: Borçlu tarafın birden fazla kişiden oluştuğu hallerde alacaklı(lar)ın borçluyu borcun bir kısmından değil tamamından görevli tutabilmesidir. Bu durum alacaklının yararına olup borcun ifa edilmemesi halinde alacaklı her bir borçluyu borcun tamamından görevli tutabilmektedir.
Müteselsil mesuliyet ne vakit adım atar?
Benzer düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 162. maddesinde de yer almış olup madde; “Birden oldukca borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından görevli olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar.
Müteselsil ne demek TDK?
Müteselsil zincirleme olarak, birbirini izleyen, art arda gelen şekilde anlamına gelir. Müteselsilen de aynı anlamda olup ” müteselsil bir halde” anlamına gelir. Müteselsil borç: (hukuk) Birden oldukca borçlunun, her birinin ayrı ayrı ve tamamından görevli bulundukları borç.
Ortaklaşa borçlu ve müteselsil kefil ne demek?
Müteselsil kefil, bir borcun ödenmemesi durumunda, borcu aslolan borçlu yerine ödemek zorunda olan kefil için verilen addır. Müteselsil kefalette borçlulardan birisi, kendi payına düşen meblağdan fazla ödeme yaparsa alacaklıya halef olmaktadır. Böylece payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilmektedir.
Müteselsil sigorta nedir?
BK.nun 142.maddesi hükmüne bakılırsa birden ziyade kimseler beraber bir zarar ika ettikleri taktirde müteselsil görevli olacakları benzer biçimde, gene 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 88.maddesi gereğince, bir motorlu aracın katılmış olduğu bir kazada, üçüncü bir kişinin uğramış olduğu zarardan dolayı, birden fazla şahıs tazminatla
Müteselsil alacaklı ne demek?
Madde 169 – Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanımış olduğu yada kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yapmış olduğu ifayla, tüm alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur.
Sınırsız mesuliyet ne demek?
Sınırsız mesuliyet Kişinin bir borç ilişkisinden doğan sorumluluğunun, tüm mal varlığını kapsaması durumudur. Şu demek oluyor ki alacaklı, borçlunun yerine getirmemiş olduğu yükümlülüğü için onun tüm mal varlığı üzeriden yasal takibe geçebilir. Genel anlamda, borç ilişkilerinde doğan sorumlulukta sınırsız mesuliyet esastır.
You might be interested:  Kondisyon Ne Demek?(Çözülmüş)Müteselsil Kefalet nedir ne demek?
Müteselsil kefalet sözleşmesi, alacaklının ifada geciken aslolan borçluya sonuçsuz kalan bir uyarı çekmedikçe ve elindeki teslime bağlı göç eder rehni ve/yada alacak rehnini paraya çevirmedikçe kaide olarak kefile başvuramadığı kefalet türüdür.
Ibra sözleşmesi ne demek?
İbra sözleşmesi, varlığı emsalsiz olan bir borcun sona erdirilmesi, ortadan kaldırılması amacına yönelik yazılı belgedir. Varlığı şüpheli yada tartışmalı borçların ibra sözleşmesiyle sona ermesi mümkün değildir.
Kısmi ifa ne demek?
Hukukumuzda kaide edimin tüm olarak ifasıdır. Bu kuralın istisnası ise yedek bir hukuk kuralı olarak düzenlenen kısmi ifadır. Kısmi ifa her şeyden ilkin edimin bölünebilir olmasına ilişkin bir mevzudur. Hukuka uygun bir kısmi ifa ile borç, ifa oranında sonlanmış olur.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir