Münhasıran Ne Demek?(Çözülmüş)

Contents1 Münhasır hukuk ne demek?2 Münhasır parça ne demek?3 Münhasır ne demek cümle içinde?4 Münhasırlık vermek ne demek?5 Münhasıran yetkili ne demek?6 Nevi şahsına münhasır hangi dil?7 Muhasır ne demek?8 Münhasır bayi nedir?9 Münhasır satış ne demek?10 Şahsına münhasır olmak ne demek?11 Münferiden ne anlama gelir?12 Şahsın ne demek?13 Münhasır sözleşme nedir?14 Münhasırlık hakkı nedir?15 Tek yetkili satış sözleşmesi nedir?
Münhasır hukuk ne demek?
Münhasır; bir kimse ya da bir şey için ayrılmış, mahsus anlamı taşımaktadır.
Münhasır parça ne demek?
Münhasır kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir. Eski dönemlerde oldukça sık kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Münhasır kelimesi anlamı ise bir şahıs yada bir şeye ayrılmış, mahsus anlamı barındırmaktadır.
Münhasır ne demek cümle içinde?
MÜNHASIR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ – Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son aşama çekinirdi. – Harp yalnız Avrupa’ya münhasır kalmadı.

Münhasırlık vermek ne demek?
“ Münhasırlık anlaşmaları, bir alıcının belirli bir ürün yada ürün grubuna ilişkin talebinin tamamını yada mühim bir kısmını tek bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu içeren sözleşmelerdir.
Münhasıran yetkili ne demek?
münhasır yetki; kanunun, bir davanın belirli olmak kaydıyla bir ya da birden fazla mahkemede açılması zorunluluğu öngörmesi; o davanın kanunda belirlenmiş olan yargı bölgeleri haricinde bir mahkemede açılamaması durumudur.
Nevi şahsına münhasır hangi dil?
Arapça kökene haiz olan nevi şahsına münhasır kelime grubu anlam olarak kendine özgü özellikleri olan, hepimiz benzer biçimde olmayan ve emsalsiz özelliklere haiz anlamına gelir.
Muhasır ne demek?
Muhasır ne demek? MUHÂSIR. (ﻣﺤﺎﺻﺮ) i. (Ar. muḥāṣara “etrâfını kuşatmak”tan muḥāṣir) asker. Kale, kent vb. bir yeri yâhut bir birliği kuşatan, saran, muhâsara eden asker: Bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni muhâsırlara haykırdı: –Kaleyi size bırakacağız, vireyi konuşalım (Ömer Seyfeddin).
You might be interested:  Absürt Ne Demek? (Question)Münhasır bayi nedir?
Genel anlamda malum ve referans alınan bayilik sistemi, münhasır bayilik sistemleridir. Şu demek oluyor ki bayinin, tek bir markanın satışını yapmış olduğu bayilikler. Şu demek oluyor ki bayinin bir tek tek bir markanın satışını yapmış olduğu hatta tek bir ürün kategorisi ile faaliyetlerini sınırlandırdığı sistemlerdi bunlar.
Münhasır satış ne demek?
Münhasır satış hakkı ise üreticinin sözleşme hükümleri gereğince edinmiş olduğu yükümlülük doğrultusunda belirlenen coğrafyada tek satıcı dışındaki üçüncü kişilere satım mevzusu malın satışının yasaklanması suretiyle vuku bulabilir. Bu doğrultuda tek satıcının tekel imkânı mühim seviyede kendini göstermektedir.
Şahsına münhasır olmak ne demek?
kişinin şahsına özgü, kendisine özgü davranışları olması durumu. kendine özgü.
Münferiden ne anlama gelir?
MÜNFERİDEN. 1. Yalnız olarak, tek başına. 2.
Şahsın ne demek?
Kişiye ilişkin olan. Tek kişiye özgü, bireye ilişkin olan.
Münhasır sözleşme nedir?
Münhasır distribütörlük sözleşmelerindeki münhasırlık da bir şahıs ya da teşebbüse, sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da belirli bir alan kişi grubuna yönelik olarak ticari faaliyette bulunma imkânını ifade etmektedir.
Münhasırlık hakkı nedir?
TTK madde 104’te düzenlenen inhisar hakkı terimi öğreti ve uygulamada “tekel hakkı” yada “ münhasırlık ” olarak nitelendirilir. Acentenin, acentelik sözleşmesi süresince rekabet etmeme yükümlülüğü, müvekkilin tekel hakkı olarak nitelendirilir.
Tek yetkili satış sözleşmesi nedir?
“ Tek Satıcılık Sözleşmesi ” de internasyonal ticareti kolaylaştıran; mal ve ürünleri yabancı pazarlarda daha kolay satma imkanı tanıyan bir tip sözleşmedir. Tek Satıcılık Sözleşmesi yardımıyla her bir ülkedeki ihracat, o ülkede bulunan tek bir dağıtım merkezi üstünden yapılabilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir