Müfreze Ne Demek?(En iyi çözüm)

Contents1 Müfreze lügat anlamı ne demek?2 Müfreze ne demek 3 derslik?3 Müfreze ne demek cümle içinde?4 Müfreze ne demek ekşi lügat?5 Askeri müfreze nedir?6 Müftezer ne demek?7 Müfreze komutanı ne demek?8 Şad olmak ne anlamına gelir?9 Şad neye denir?10 Süngü ne demek TDK?11 Tabanca süngü ne demek?12 Mukaddes etmek ne demek?13 Gümrük Müfrez ne demek?14 Salgın ne anlama gelir?15 Istihkam ne demek ne demek?
Müfreze lügat anlamı ne demek?
TDK’ya bakılırsa Müfreze kelimesinin anlamı, ‘Çeşitli askeri vazife ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için, ufak birlikten oluşmuş, belli bir kuruluşa bağlı olmayan ve geçici olarak oluşturulan gruplar’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.
Müfreze ne demek 3 derslik?
Müfreze çeşitli vazife ve hizmetlerin ifa edilmesi için, ufak birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan hususi askeri gruptur.
Müfreze ne demek cümle içinde?
Büyük bir birlikten ayrılıp geçici olarak meydana getirilen askerî kol: Bu nârayı, te’mîn-i inzibat için dolaşmakta olan süvâri müfrezesi işitir (Fâik Reşat). Piyâde alayından bir müfreze kutlama için hükûmete gidiyordu (Ömer Seyfeddin).

Müfreze ne demek ekşi lügat?
mangadan büyük, takımdan ufak askeri birlik.
Askeri müfreze nedir?
Askeri müfreze ne demek? Müfreze çeşitli vazife ve hizmetlerin ifa edilmesi için, ufak birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan hususi askeri gruptur.
Müftezer ne demek?
Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. 2. Çokluğu dolayısıyla kıymetini yitiren, değersiz.
Müfreze komutanı ne demek?
Ekip ya da müfreze, Kısımdan büyük, bölükten ufak, ihtiyaçlara ve koşullara bakılırsa sayısı değişmekle birlikte genel olarak 35-55 personelden oluşan askeri birim. Ekip komutanı Astsubay (çoğunlukla Kıdemli Üstçavuş ve üstü), Asteğmen, Teğmen yada Üsteğmen rütbesindedir.
You might be interested:  Yks Ne Demek? (Question)Şad olmak ne anlamına gelir?
Türkçe karşılık olarak Şad olmak anlamı ‘Sevinmek, memnun ve mutlu olmak’ şeklinde kullanılmaktadır.
Şad neye denir?
Şad, eski Türklerde hükümdar soyundan gelen yüksek rütbeli yöneticilere verilen bir unvandır. Eski Türk yazıtlarında ve bilhassa Bugut Yazıtı’nda rastlanan bu kelime, Osmanlıca şâd kelimesiyle karıştırılmamalıdır.
Süngü ne demek TDK?
Süngü ifadesi ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu açıklamalara yer vermektedir: – Askerlikte kullanılmakta olan bir araç-gereç olup, tüfek namlusunun ucuna takılarak kullanılan ufak kılıç biçiminde bulunan delici bir tabanca. – Gömüt başına nişan olarak dikilmekte olan sırık.
Tabanca süngü ne demek?
Süngü bir yivli tüfek, misket tüfek yada benzeri herhangi bir alev ateş silahın namlusunun ucuna takılan bıçak, hançer, kılıç yada sivri uçlu bir silahtır. Dünya Savaşı’na dek piyade saldırıları için başlıca tabanca olarak kabul ediliyordu.
Mukaddes etmek ne demek?
mukaddes. Kuvvetli bir dini saygı uyandıran yada uyandırması ihtiyaç duyulan, kutsi, mukaddes. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması ihtiyaç duyulan, üzerine titrenilen. Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan.
Gümrük Müfrez ne demek?
gümrük işlemlerinden ithalat yaparken, çekilen eşyanın bir kısmını bölerek, çekilmeyen kısmını gümrüğe terk etme işlemi.
Salgın ne anlama gelir?
Sözlükte “bir şeyi ele geçirmek, hâkimiyeti altına almak” mânasına gelen istîlâ, fıkıhta bu anlam çerçevesinde “bir malın haklı yada haksız şekilde ele geçirilmesi, kuvvet kanalıyla devlet yönetimine el konulması” benzer biçimde anlamlarda kullanılır.
Istihkam ne demek ne demek?
TDK sözlüğüne bakılırsa dilimizdeki karşılığı ‘Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı müdafa yapmak amacıyla düzenlenmiş yer’ anlamına gelen istihkam, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir