Maktu Ne Demek?(Muhteşem yanıt)

Contents1 Hukukta maktu ne demek?2 Maktu fiyat ne demek?3 Maktu biçim ne demek?4 Nispi ehemmiyet ne demek?5 Maktu a ne demek?6 Maktu ve nispi ne demek?7 Maktu aylık ne demek?8 Maktu oran ne demek?9 Maktu ücret zammı ne demek?10 Matbuu sigorta nedir?11 Basılı yazı ne demek?12 Basılı hukukta ne demek?13 Nispi miktar ne demek?14 Ekonomide nispi ne demek?15 Nisbi olarak ne demek?
Hukukta maktu ne demek?
Maktu: Götürü; belirli; oranda; kıymeti biçilmiş; pazarlıksız. Tutanak: Tutanak.
Maktu fiyat ne demek?
Değişmez olarak tespit edilmiş, pazarlık edilmeyen fiyat, kati fiyat.

Maktu biçim ne demek?
Basılı evrak: Öncesinden oldukca sayıda basılarak kullanıma hazırlanmış, hazır evrak. Belirli alışılmış bir düzene nazaran meydana getirilen evrak işleri, dilekçe ya da biçim evrakları örnek gösterilebilir. Basılı evraklarda kişiselleşen bilgilerin haricindeki başlık izahat benzer biçimde tüm yazılar mevcuttur.
Nispi ehemmiyet ne demek?
Nispi demek ne demek? 1. Karşılaştırmaya, kıyaslamaya dayanan, mutlak olmayan, bağıntılı, göreli, izâfî, rölatif: “Güzellik ve çirkinlik nispî kavramlardır.”
Maktu a ne demek?
Bilhassa kesilmiş, kati olarak kıymeti biçilmiş ya da ölçü ile satılamayan anlamları üstünden ele alınmaktadır.
Maktu ve nispi ne demek?
Nispi, kelime anlamıyla “bağlı, bir öncekine nazaran, göreceli” anlamına gelir. Maktu ise, kelime anlamıyla “kati, kesinleşmiş olan” anlamlarına gelmektedir. Nispi damga vergisi, “bağlı damga vergisidir.” Buradaki bağlılık, sözleşmeye karşı olan bağlılıktır.
Maktu aylık ne demek?
Maktu ( aylık ücretli) ücret, işçiye her ay evvel belirlenmiş oranda ücretin ödenmesi anlamına gelir. Çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram, genel dinlence benzer biçimde ücretleri de kapsayan ücret türüdür.
Maktu oran ne demek?
Maktu vergi, mükellefler içinde fark yapılmaksızın, değişik oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.
You might be interested:  Lonely Ne Demek?(Muhteşem yanıt)Maktu ücret zammı ne demek?
Maktu ücret iş sözleşmesinin tarafları içinde evvel belirlenmiş ve ay içinde çalışılan gün sayısına bakılmaksızın ödenmesi kararlaştırılmış olan ücrettir.
Matbuu sigorta nedir?
Sigortacılıkta kullanılacak evrakların resmi kalite taşıması için “ basılı ” özellikte olması, şu demek oluyor ki basılmış olması gerekir. Elle yazılmış evraklar ya da ıslak imzalı versiyonu bulunmayan dijital ortamda hazırlanmış belgeler, sigorta poliçelerinin geçersiz olmasına neden olur.
Basılı yazı ne demek?
Basılı Nedir? Basılı evrak tanımlamasını; amacı itibariyle, evvel oldukca adetli olarak basılmış, matbaaya yaptırılmış, gündelik işlerin belli bir seviye ve aksama olmadan takibine yarayan her türlü ciltli ve ciltsiz basılı evraklar olarak tanımlayabiliriz.
Basılı hukukta ne demek?
başımız sıkıştığında imzalattıkları, ne idüğü belirsiz cümlelerden oluşan kağıt parçası. günümüzde eskiye nazaran daha oldukca kullanılması ihtiyaç duyulan ifadedir. artık dijital evrak ve imza sistemine geçtiğimizden, fiziki olarak işlenen evrakları basılı evrak olarak nitelendiriyoruz.
Nispi miktar ne demek?
Bir mal yada iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktarı.
Ekonomide nispi ne demek?
Bir mal yada mal ve hizmet fiyatının, başka bir mal yada mal ve hizmet fiyatına bölünmesiyle bulunan değerdir. Nisbi fiyat, mal ve hizmetlerin birbirleri karşısındaki durumunu belirlemeye yarar.
Nisbi olarak ne demek?
Nisbi kelimesi iki nesneyi görece olarak karşılaştırma anlarında kullanılıyordu. İki nesnenin birbiriyle kıyaslamasına gerekseme duyulduğunda nisbi kelimesi kullanılır. Bu kelime, karşılaştırma anlarında nispeten olarak kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir