Hazirun Ne Demek?(Muhteşem yanıt)

Hazirun, TDK’daki kelime manasıyla ‘bir toplantıya katılanlar’ ve ‘bir yerde o anda bulunanlar’ anlamı taşımaktadır. Hazirun kelimesinin Arapça’daki ifadesi ise ‘ḥāḍirūn’ şeklinde gerçekleşmektedir. Hazirun, Arapça’da ‘ḥāḍir’, kısaca ‘hazır’ kelimesinin çoğuludur.
Contents1 Hazirun hukuk ne demek?2 Hazirun ne demek Osmanlıca?3 Hazirun {nasıl} kullanılır?4 Teyinmek ne demek TDK?5 Hacze kimler katılabilir?6 Avukat haciz mahallinde bulunabilir mi?7 Hazirun sıralaması ne demek?8 Tahayyül ne demek ne demek?9 Hazirun {nasıl} okunması mümkün?10 Hazirun cetvelini kim hazırlar?11 Hazır bulunanlar listesini kim imzalar?12 Hazurun mu hazirun mu?13 Tadev ne demek TDK lügat anlamı?14 Yerle bir etmek ne demek?15 Üstünde tepinmek ne demek?
Hazirun hukuk ne demek?
(genel anlamda toplantılar için kullanılır.) bir hukuki işlem esnasında (ki genel anlamda haciz tutanağında) alacaklı borçlu ve icra memuru haricinde orada bulunan üçüncü kişiler.
Hazirun ne demek Osmanlıca?
hazırun / hazırûn / hâzırûn / حاضرون Huzurda olanlar, yakında bulunan topluluk.

Hazirun {nasıl} kullanılır?
Hazirun, bir yerde o anda bulunan kişileri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Hazirun kelimesinin köküne bakılmış olduğu süre hazır olmaktan geldiği görülür. Buda bizlere bu kelimenin anlamı hakkında ipucu vermiş oluyor. Hazirun EREN ŞENdenildiği süre o yerde hazır olan kişiler söylenmiş olur.
Teyinmek ne demek TDK?
Teyimnek ne demek? Yetinmek ise; bir şeyi kendisi için yeter bulup daha çoğunu istememek, elinde bulunanı kafi görmek anlamına gelir.
Hacze kimler katılabilir?
Buna nazaran; borçlunun eşi, evlatları, borçlunun veli, vasi yada kayyımı olduğu kişiler, ölünceye kadar bakma alacaklısı, nafaka verilmesine ilişkin ilama dayanan nafaka alacaklısı konulmuş olan hacze iştirak edebilir.
Avukat haciz mahallinde bulunabilir mi?
Alacaklı yada avukatının, icra müdürlüğünde bulunan dosyaya sunmuş olacağı talep haricinde kapalı haciz mahalline girip haciz ve muhafazayı yapmak benzer biçimde bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Tüm cebri icra ve mal muhafaza yetkisi icra memuruna aittir.
You might be interested:  Rezzak Ne Demek?Hazirun sıralaması ne demek?
Hazirun cetveli, hazirun sıralaması ya da hazır bulunanlar sıralaması, bir anonim firmanın genel kurulunda bulunan kişileri anlatmak için kullanılır. Türk Tecim Kanununa nazaran hisse sahibi olan kişiler, anonim firmanın hisse sahiplerini hazirun cetveline kaydeder.
Tahayyül ne demek ne demek?
Imgelemek kelimesi, hayal etme ve zihinde canlandırma anlamlarına gelen bir kelime çeşididir. Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir.
Hazirun {nasıl} okunması mümkün?
hazırun / hazırûn / hâzırûn / حاضرون

Meydanda, gözönünde olanlar.
Hazır olanlar.

Hazirun cetvelini kim hazırlar?
“ Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafınca imzalanır. Ek olarak, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafınca da imzalanır.”
Hazır bulunanlar listesini kim imzalar?
(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler sıralaması, görüşmede hazır bulunan hisse sahipleri yada temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafınca imzalanır ve hazır bulunanlar sıralaması adını alır.
Hazurun mu hazirun mu?
Hazirun, TDK’daki kelime manasıyla ‘bir toplantıya katılanlar’ ve ‘bir yerde o anda bulunanlar’ anlamı taşımaktadır. Hazirun kelimesinin Arapça’daki ifadesi ise ‘ḥāḍirūn’ şeklinde gerçekleşmektedir. Hazirun, Arapça’da ‘ḥāḍir’, kısaca ‘hazır’ kelimesinin çoğuludur.
Tadev ne demek TDK lügat anlamı?
TADEV Hakkında (Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı)
Yerle bir etmek ne demek?
yıkılmak, bozguna uğramak. mesela; zelzele günlerinde bir oldukça bina yerle bir olmuştu. mesela; “tüm hayallerim yerle bir oldu”.
Üstünde tepinmek ne demek?
Hiddet ve sevincini açığa vuracak davranışlarda bulunmak.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir