Hamili Ne Demek?

Contents1 Hamil kime denir?2 Hamiline demek ne demek?3 Hamili yurttaş ne demek?4 Hamilik ne demek TDK?5 Çeki kim öder?6 Çekin muhatabı kimdir?7 Hamiline yazılı çek ciro edilir mi?8 Tacir hamiline çek kimlere verilir?9 Hamiline ne demek Ekşi?10 Umuma mahsus ne demek?11 Çalışmak için hangi geçişlik lüzumlu?12 Yurtdışı pasaportu hangi renk?13 Hamisi olmak ne demek TDK?14 Hami olmak ne anlamına gelir?15 Geçerlilik vermek ne demek?
Hamil kime denir?
Hamil, kıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, alıntı senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir.
Hamiline demek ne demek?
Hamiline: Elinde bulundurana, taşıyana. Hamiline ciro: (tecim) Emre yazılı bir senedin, hamili kimse ona ödenmesi kaydıyla ciro edilmesi. Hamiline muharrer (yazılı) çek (yada senet): (tecim) Taşıyanın ya da elinde bulunduranın gerçek sahibi olduğu senet yada çek.

Hamili yurttaş ne demek?
Hamil sözlükteki anlamı benzer biçimde hukukta da elinde bulunduran anlamına gelmektedir. Türk Tecim Kanununda elinde kıymetli evrakı bulunduran kişiye hamil diyoruz. Güncel hayatta ise genel anlamda Kambiyo Senedin Kanalıyla Takip yolunda karşımıza çıkmaktadır.
Hamilik ne demek TDK?
“Hami” kelimesi lügat anlamı olarak “himaye eden, yol gösteren, korumuş olan” anlamlarına gelir. “ Hamilik ” terimi, zamanı ve kültürel kimliğini aslen Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetleri tarafınca kurumsallaştırılmış olan “Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatları”ndan alır.
Çeki kim öder?
Çeki ilk düzenleyen taraf, çek bedelini ödemekte ve ciro kanalıyla çeki elde eden son taraf da çeki eğitim etmektedir.
Çekin muhatabı kimdir?
Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye “lehdar”, ödeme meydana getirecek olan tarafa da ” muhatap ” denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek ” denir. Çekin üstünde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek “, lehdarın adı bulunmuyorsa “hamiline çek ” denir.
You might be interested:  Intro Ne Demek? (Question)Hamiline yazılı çek ciro edilir mi?
Çekin teslim edilmiş olduğu yeni zilyet çekin malikidir ve çekten kaynaklı tüm hakları kullanmaya yetkili kabul edilir. Hamiline yazılı çeklerin hamilin isteğine bağlı olarak ciro ve teslim ile devredilmeleri de mümkündür.
Tacir hamiline çek kimlere verilir?
En yaygın olarak kullanılan hamiline çek türü de budur. Tacir hamiline çekler, işletmede imza yetkisine haiz olan ortaklar ve yöneticiler tarafınca alacaklılara karşı düzenlenebilmektedir. Bir öteki hamiline çek türü ise tacir olmayan hamiline çektir.
Hamiline ne demek Ekşi?
senedin metninden yada biçiminden hamil i kim ise, o kimsenin, gerçek sahibi sayılacağı anlaşılan senet. ingilizcesi “bearer note” olarak geçer.
Umuma mahsus ne demek?
Umuma Mahsus Ne Anlamına gelir? Umuma mahsus, her insana açık ve hepimiz için anlamına gelir.
Çalışmak için hangi geçişlik lüzumlu?
Hizmet pasaportu ya da gri geçişlik, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil geçişlik benzer biçimde devlet için yurt haricinde vazife meydana getirecek olan kişilere verilen geçişlik türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir.
Yurtdışı pasaportu hangi renk?
Yurt dışına gezi etmek isteyenlerin başvurabileceği çeşitli geçişlik türleri vardır: Umuma mahsus geçişlik (bordo), hususi geçişlik (yeşil), diplomatik geçişlik (siyah) ve hizmet pasaportu (gri). Şartları yerine getiren her Türk vatandaşı umuma mahsus geçişlik, şu demek oluyor ki bordo geçişlik müracaat yapabilir.
Hamisi olmak ne demek TDK?
Hamisi anlamı koruyucusu olduğundan hamisi olmak demek ise herhangi bir şeyin koruyucusu olmak, bir şeyi korumak anlamına gelmektedir. Ek olarak bir kişinin ya da oluşumların kollayıcısı olmak anlamına da gelir.
Hami olmak ne anlamına gelir?
Gözeten, korumuş olan, sahiplenen, himaye eden. Kayıran, kayırıcı (kimse).
Geçerlilik vermek ne demek?
Geçerlilik etmek, elden ele dolaşmak anlamındadır. Geçerlilikten kalkmak ise çoğu zaman eski paralar için kullanılmakta ve artık kullanılmamakta bulunduğunu belirtmektedir. Tedavüle sokmak ise para için söyleyecek olursak tekrardan kullanıma alınmasıdır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir