Tefhim Ne Demek? (Question)

Contents1 Tefhim etmek ne demek?2 Tefhim zamanı ne süre adım atar?3 Tefhim Arapça ne demek?4 Tecvid tefhim ne demek?5 Tefhim günü süreye dahil mi?6 Tefhim bildiri yerine geçer mi?7 Tebligat süresi ne süre adım atar?8 Bildiri tarihinden itibaren 15 gün ne süre adım atar?9 Duruşmada verilen süre ne süre adım atar?10 Tevhim nedir?11 Terkik nedir?12 Bildiri etmek ne demek?13 تسهيل ne demek?14 Sıfatı arıza ne anlama gelir?15 Safir sıfatı ne demek?
Tefhim etmek ne demek?
Tefhim, mahkeme tarafınca verilmiş olan kararın, duruşmada hazır bulunan tarafa ya da taraflara hakim tarafınca sözle bildirilmesine denir.
Tefhim zamanı ne süre adım atar?
Süreler gün olarak belirlenmiş ise bildiri (yada tefhim ) edilmiş olduğu gün hesaba katılmaz. Süreler bildiri tarihini takip eden günden itibaren işlemeye adım atar. Dolayısıyla 5 Ocak’ta bildiri edilen bir işlem için verilen sürenin ilk günü 6 Ocak’tır.

Tefhim Arapça ne demek?
Tefhim (تفہيم) kelimesi Arapçada idrak etmek anlamına gelen feheme (فهم) kelimesinden gelen Arapça kökenli Urduca bir kelimedir. Tefhimu’l Kur’an, Kur’an’ı anlama/anlaşılması” anlamına gelmektedir.
Tecvid tefhim ne demek?
Tecvid ilminde tefhim, dilin arka kısmının üst damağa yükselmesi sebebiyle ağız içinin sesle dolması ve harfin kalınca okunması anlama gelir.
Tefhim günü süreye dahil mi?
Hukuk davalarında “Süreler, taraflara bildiri tarihinden yada kanunda öngörülen hallerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye adım atar. Süreler gün olarak belirlenmiş ise bildiri yada tefhim edilmiş olduğu gün hesaba katılmaz ve süre son günün dinlence saatinde biter.
Tefhim bildiri yerine geçer mi?
T. 21.1.2015. ÖZET: İş mahkemesinin tefhim edilen sonucu hükme ilişkin tüm hususları içermiyorsa, doğrusu bir tek yargı özeti tefhim edilmiş ise temyiz süresi tefhimden değil, tebliğden itibaren adım atar. Davalı vekiline ilişkin temyiz dilekçesinin davacı tarafa bildiri edilmediği anlaşılmaktadır.
You might be interested:  Software Ne Demek?(En iyi çözüm)Tebligat süresi ne süre adım atar?
Madde 31 – (Değişik: 6/6/1985 – 3220/10 md.) İlanen bildiri, son duyuru tarihinden itibaren yedi gün sonrasında yapılmış sayılır.İlanen tebliğe kabul eden merci, icabına nazaran daha uzun bir süre belirleme edebilir. Sadece, bu süre 15 günü geçemez.
Bildiri tarihinden itibaren 15 gün ne süre adım atar?
(3) Bu maddeye nazaran yapılacak tebligatlarda bildiri, bildiri evrakının 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte yada ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonrasında yapılmış sayılır.
Duruşmada verilen süre ne süre adım atar?
MADDE 91- (1) Süreler, taraflara bildiri tarihinden yada kanunda öngörülen hâllerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye adım atar. MADDE 92- (1) Süreler gün olarak belirlenmiş ise bildiri yada tefhim edilmiş olduğu gün hesaba katılmaz ve süre son günün dinlence saatinde biter.
Tevhim nedir?
Tanrı’tan başka tanrı olmadığı inancı. Birkaç şeyi bir araya getirme. Birleme. Bir Tanrı’tan başka İlah olmadığına inanma.
Terkik nedir?
1. İnceltme. 2. Yumuşatma, rikkate getirme.
Bildiri etmek ne demek?
Bildiri, kelime manasıyla “bildirme, duyurma, haber verme” manasına gelir. Terim dinî, felsefî ve spiritüalist literatürlerde azca oldukca değişik anlamlarda kullanılmıştır.
تسهيل ne demek?
تسهيل ”Teshil” Kolaylaştırmak anlama gelir.
Sıfatı arıza ne anlama gelir?
2- Ödat -ı ârıza: (Ârizî ödat ) Harflerin zatına ilişkin olmayan harfin bulunmuş olduğu ortama nazaran kazanılmış olduğu sıfattır. Bir harfi başka bir harf ile değişiklik yapmak, mahreclerini değişiklik yapmak, sakin harfi harekeli yada harekeli harfi sakin yapmak, med ilave etmek yada doğal meddi yapmamak.
Safir sıfatı ne demek?
Sözlükte ıslık yada kuş sesi anlama gelir. Tecvidde ise harfi söyleniş ederken ıslık yada kuş sesine benzer bir sesin ortaya çıkmasıdır. Bu harflere hurûf-i safir denir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir